Kreds

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står kredsbestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

 Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består af en valgt bestyrelse på 6 personer samt formænd og næstformænd i de 3 foreninger (Centrum, syd og nord).

Organisation

Kreds formand

Tage Arentoft

Tlf. 4034 0794
tarentoft@live.dk
Kreds politisk næstformand

Martin Thor Pedersen

Tlf. 3048 0736
privat@pnotravel.dk
Kreds organisations næstformand

Jarl Gerner

Tlf. 23 80 84 33
j.gerner@stofanet.dk
Kreds kasserer

Bent Jürs

Tlf. 5384 3231
Email: bent.jurs@gmail.com
Medlemsansvarlig

Julian Isherwood

Tlf. 4922 5356 
denrodepostkasse@gmail.com
Kreds sekretær

Lotte Lund

Tlf. 2424 4943
lotte.lund@mac.com