Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores politik

/

Nyheder

Byudvikling er meget mere end turistattraktioner

Byudvikling er meget mere end turistattraktioner

Byudvikling bør ikke kun handle om at skabe turistmagneter eller luksuriøse boliger, men også om at skabe levende bysamfund, hvor alle har adgang til en tryg og passende bolig. Derfor er det glædeligt, at vi i byrådet har besluttet at øremærke en del af provenuet fra et eventuelt frasalg af ejendommen Hamlet til oprettelsen af en strategisk almenboligpulje. Dette er et skridt i den rigtige retning mod at sikre, at vores kommune forbliver et sted, hvor der er plads til alle. Almene boliger er en nødvendig del af ethvert velfungerende samfund. Ved at integrere almene boliger i vores byudviklingsplaner skaber vi et mere mangfoldigt og harmonisk miljø, hvor mennesker med forskellige baggrunde og indkomstniveauer kan leve side om side. Dette styrker vores samfunds sammenhængskraft og fremmer fællesskabet. Usikkerheden om boligpriser og renteniveau gør det svært for almindelige familier at finde boliger, de tør sætte sig i. Samtidig har mange ældre svært ved at flytte i mindre og billigere boliger. Derfor er det afgørende, at vi prioriterer oprettelsen af flere almene boliger for at sikre, at Helsingør kommune forbliver mangfoldig og inkluderende. For Socialdemokratiet er det centralt, at alle har mulighed for at bo i vores smukke kommune, uanset deres økonomiske formåen. Det er ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, men også om bæredygtighed og fremtidig velstand. Ved at investere i almene boliger investerer vi i vores fælles fremtid og sikrer, at kommende generationer også kan nyde gavn af vores levende og mangfoldige bysamfund. Et eventuelt salg af Hamlet kan derfor går hen og blive et både og. Vi kan udvikle området omkring kulturhavnen, øge turistvenligheden og samtidig skabe attraktive betalbare lejeboliger til gavn for os alle. En forudsætning er naturligvis, at de aktiviteter, der i dag er på Hamlet, får ordentlige rammer og forhold et andet sted.

DEN ABSOLUT STØRSTE  UDFORDRING I SAMFUNDET

DEN ABSOLUT STØRSTE  UDFORDRING I SAMFUNDET

Kommunerne i Danmark har store udfordringer med at sikre en balance mellem at sørge for den rette hjælp til de børn, som har brug for specialiserede rammer i hverdagen og samtidig have orden i økonomien. Som det er nu, er der budgetoverskridelser år for år og pengene bliver desværre fundet ved at skære på velfærden for børn, unge og ældre. Den udvikling er vi nødt til at få vendt. Børnene er fremtidens samfunds fundament. Jeg mener, vi står overfor en af de absolut største udfordringer i samfundet. Kommunerne har behov for et økonomisk løft til det specialiserede område nu. Her lokalt skal byrådet prioritere skarpt, så flere skattekroner bruges på at styrke rammerne for børnenes hverdag. Helsingør Byråd har sat gang i en proces, hvor flere børn skal hjælpes tidligere i deres liv. Målet er blandt andet at opbygge og styrke de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet i daginstitutioner, skoler, SFO’er. Det handler om at give flere børn deltagelsesmuligeder i fællesskabet. Det handler også om at forebygge og undgå, at børn mistrives og bliver så presset, samt stresset i deres nervesystem, at de måske får skolevægring og har behov for indgribende tiltag - som at blive flyttet til et segregeret tilbud.

Kommende arrangementer

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.

Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores mærkesager