Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores politik

/

Nyheder

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Ny politisk leder i den socialdemokratiske byrådsgruppe

Thomas talte på kredsen extraordinære generalforsamling. Ja, det kan saftsuseme går hurtig en gang imellem. Og det er vores rokade i byrådsgruppen et rigtig godt eksempel på. Tillykke til Claus Christoffersen med han nye direktørstilling og så vil jeg gerne benytte muligheden til at takke Claus for hans fine og solide indsats som politisk leder og ydermere takke Claus fordi at han bliver i politik og derudover vælger at fortsætte som gruppeformand. Helt ærligt. Det er en gave for mig at have en så rutineret politiker ved min side der samtidig er helt inde i essensen i alle de aktuelle sager. Kæmpe stort tak for tilliden til byrådsgruppen ved valget af mig som ny politisk leder. Samarbejdet lover bare godt for det kommende kommunalvalg. Og sikke en start og velkomst. Jeg er jo startet op med en sag som deler vandene. Den betalte parkering. Nu er der landet en model som så skal besluttes på byrådsmødet den 27. november. En model som vi synes tager højde for en del af de input vi har modtaget. Blandt andet friholder vi Prøvestenen og så indfører vi en beboerlicens for 200kr om måneden nede i bymidten. … ja os så fastholder vi, at alle med et handicapskilt fortsat kan parkere gratis. Det er en model som holder sammen på vores nye flertal og som samtidig rækker ud i fremtiden. Jeg glæder mig til opgaven og jeg glæder mig til snart at møde jer alle sammen. I foråret skal vi officielt vælge ny borgmesterkandidat. Der stiller jeg mit kandidatur til rådighed. Det kommunalvalg skal bare vindes – og det kan vi sammen! Her på kanten til december så ønsker jeg jer og jeres familier en rigtig glædelig jul. Thomas Horn

Hele Folketinget bag styrkelse af domstolenes økonomi.

Hele Folketinget bag styrkelse af domstolenes økonomi.

Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Med aftalen får domstolenes økonomi et væsentligt løft, der bl.a. skal vende udviklingen i domstolene med stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og behov for styrket it-understøttelse. Som en del af aftalen implementeres desuden en række anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet. Domstolene har længe været udfordrede af stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre it-systemer, som betyder, at både borgere og virksomheder i dag venter længe på at få deres sag afgjort. Med den nye aftale giver vi domstolene et historisk højt og tiltrængt løft med i alt ca. 2,3 mia. kr. over perioden, som skal understøtte den flerårige indsats for at vende udviklingen. Der skal desuden være balance mellem land og by, når det kommer til lokal adgang til retsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at vi med aftalen holder fast i retternes lokale bitingsteder og afdelingskontorer, samtidig med at vi får undersøgt, om de kan anvendes mere hensigtsmæssigt. For at håndtere domstolenes udfordringer indeholder den nye flerårsaftale en lang række initiativer inden for bl.a. følgende fokusområder: ·        Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i domstolene ·        Forenklinger af retsplejen ·        Øget retssalskapacitet ·        Styrket it-understøttelse ·        Styrkelse af retssystemet i Nordatlanten ·        Forhøjelse af vederlag for børnesagkyndige og øvrige sagkyndige dommere ·        Styrkelse af indsatsen med psykologisk bistand til ansatte ved domstolene og lægdommere Med den omfattende og bredt funderede flerårsaftale tager vi ansvar for at få vendt udviklingen ved domstolene og skabt ro og stabilitet om domstolenes økonomi.

Rød alarm i FN’s klimarapport

Rød alarm i FN’s klimarapport

FN’s årlige Emission Gap rapport er alarmerende læsning. Rapporten slår fast, at vi er på vej mod en verden, der er 2,9 grader varmere end det førindustrielle niveau. Årsagerne er bl.a. at alle sektorer på globalt plan– med undtagelse af transportsektoren – er tilbage på udledningsniveau fra før COVID-19. Samtidig investeres der forsat i udvinding af fossile brændsler. Ansvaret ligger særligt hos G20-landene, som er ansvarlige for hele 76 procent af de globale udledninger. Vi står derfor i en situation, hvor vi lige nu ikke er på sporet af at nå 1,5 grads målsætningen fra Parisaftalen. Men uden Parisaftalen, ville udledningerne være 16 procent højere end de er i dag. Rapporten lægger dermed et helt nødvendigt pres forud for de kommende klimaforhandlinger på COP 28, som starter torsdag i næste uge. For på globalt niveau handles der lige nu hverken ambitiøst eller hurtigt nok. Derfor bliver det helt afgørende, at også de største udleder som Kina, USA og Indien begynder at reducere deres udledninger væsentligt, hvis vi skal lykkes med at holde Parisaftalens mål i live. For Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Derfor skal vi blive ved med at være et eksempel til efterlevelse. Så også de store udleder kan se, at der er en vej mod Parisaftalens mål. COP 28 De kommende COP 28-forhandlingerne er nok de vigtigste COP-forhandlinger siden Parisaftalen. Hvert år presser Danmark på for en ambitiøs aftale. I år er ingen undtagelse. Derfor kommer Danmark i år til at arbejde for at sikre enighed om at udfase fossile brændsler globalt. Både kul, olie og gas. Derudover vil vi arbejde for at der sættes konkrete globale 2030-mål for at tredoble den vedvarende energi. Ligesom vi vil arbejde for at fordoble energieffektiviteten. Desuden er det forsat en dansk prioritet, at sikre øget klimafinansiering. Danmark vil presse på for at sikre de sociale balancer i den globale klimaindsats. De rige lande skal gå forrest og leve op til løfterne på klimafinansiering, ikke mindst til de sårbare lande. COP 28 er også den første COP, siden Parisaftalen blev vedtaget, hvor der globalt skal tages status på, om vi er på rette vej med den globale klimaindsats. Gårsdagens rapport viser det modsatte og derfor bliver det såkaldte Global Stocktake, det helt centrale forhandlingsspor på COP 28. For her skal vi for første gang blive enige om fælles retningslinjer for, hvad verden samlet set skal gøre for at nå klimamålene – og hvordan. Forhandlingssporet om Global Stocktake er det samlende forhandlingsspor på årets COP og er også det, som Danmark med Dan i spidsen er blevet udpeget til at facilitere sammen med Sydafrikas miljøminister, Barbara Creezy. FN’s nye rapport er kort sagt rammesættende for de kommende COP-forhandlinger. Lige nu er det svært at forudsige, hvad resultatet bliver af COP 28-forhandlingerne. For mange lande ønsker at se andre handle først. De står og holder døren for andre og siger: After you! Men Danmark og EU venter ikke. Vi går forrest, både når det gælder at reducere vores udledninger og vise solidaritet med verdens mest udsatte. Og vi håber på et resultat, der afspejler det. At verdens lande sætter kursen mod hurtigere og større reduktioner og mod mere global solidaritet i den måde, vi håndterer klimakrisen. Det bliver ikke nemt at lande sådan et resultat, men vi har chancen nu, og vi håber verden griber den.

Kommende arrangementer

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.

Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores mærkesager