Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores politik

/

Nyheder

Sandhedens time – bedre sundhedssystem for alle

Sandhedens time – bedre sundhedssystem for alle

Efter et års intenst arbejde, med besøg rundt om i landet til hospitaler, patienter, institutioner, kommuner, regioner, praktiserende læger – og ikke mindst til områder, hvor disse sidste mangler, har Sundhedskommissionen barslet med en dybdegående rapport og forslag til et mere lige, sammenhængende og bæredygtigt sundhedsvæsen. Danmark kan være stolt af at have et godt og solidt sundhedsvæsen med mange dygtige medarbejdere. Men vi står overfor en stor omvæltning. Flere ældre, flere med kroniske sygdomme og ulighed i adgang til den nære behandling. Det er en stor udfordring for vores sundhedsvæsen, at der fortsat er en væsentlig geografisk og social ulighed i sundhed på tværs af landet. Det handler ikke mindst om praktiserende læger. Adgangen til sundhedstilbud er særligt udfordret i de dele af landet, hvor befolkningen er mest syge. Det er selvfølgelig aldeles uholdbart. Dernæst oplever for mange borgere et usammenhængende patientforløb. Mere end halvdelen af dem, som har kontakt til sundhedsvæsenet, har kontakt med mindst to af de tre hovedsektorer. Hvem er det så, der har ansvaret for borgerens forløb så den enkelte kan føle sig tryg? Specialisering af sundhedsvæsenet har skabt en ubalance mellem det primære og det sekundære sundhedsvæsen. For eksempel er antallet af alment praktiserende læger steget med 20 pct. siden 2003. Til sammenligning er antallet af læger, der er ansat på sygehusene, steget med hele 70 pct. Det er bare nogle af de problemer kommissionen har fundet, og et kommende udspil skal adressere disse udfordringer. Regeringen har endnu ikke taget stilling til kommissionens anbefalinger. Rapporten bliver nu sendt i offentlig høring frem til den 6. august, så vi kan få både patientforeninger, regioner, kommuner og øvrige organisationers input til, hvordan vi bedst løser udfordringerne. For Socialdemokratiet er det afgørende, at et kommende udspil handler om borgeren, og hvad borgeren har brug for. Ikke strukturer og organisering. Omdrejningspunkter for et bedre sundhedsvæsen skal derfor også være kernesocialdemokratiske principper om nærhed, lighed, sammenhæng og demokratisk forankring. Det er udgangspunktet for os i de videre drøftelser i regeringen.

OPJUSTERING: 11 MILLIARDER

OPJUSTERING: 11 MILLIARDER

Dansk økonomi har heldigvis udviklet sig bedre end forudset. Faktisk 11 milliarder kroner bedre. Samtidig sidder vi i kommunerne og vender hver en sten for at få økonomien på skoler, ældreområdet og ikke mindst på det voksen specialiserede område til at hænge sammen. Det i en sådan grad, at vi ved, at der er borgere der kommer i klemme og pårørende som står frustrerede og opgivende tilbage. Nu er der så alligevel uenighed om, hvad regeringens 11 milliarder ekstra skal gå til. Skattelettelser bliver der sagt!? I min verden hører skattelettelse til når resten af kassen stemmer. Og det gør den altså ikke! En stor del af de 11 milliarder bør komme ud og understøtte kerneopgaverne ude i kommunerne. Jeg ser frem til finansministeriets kommende forhandlinger med KL. Der skal findes en løsning som balancerer mellem udfordringerne i kommunerne og hensynet til inflationen. Det kan faktisk kun gå for langsomt!

Kommende arrangementer

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.

Sammen om Helsingør

Mød vores politikere

Vores mærkesager