Kommunalpolitisk program

Læs kampagne brochuren  her

Helsingør Kommune er et dejligt sted at bo. Med en historisk bymidte, tæt på blåt vand og hvide strande, og tæt på grønne skove og dejlig natur. Det er omgivelser, som vi skal værdsætte og værne om. Vi skal sikre rent vand ved strandene, og passe på vores rekreative naturområder og kulturarv.

Vi skal være en kommune med et levende og mangfoldigt by- og kulturliv, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse.

Det kræver gode daginstitutioner, attraktive folkeskoler, en værdig ældrepleje samt trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap.

Der skal være boliger, som er til at betale, der skal skabes nye arbejdspladser, og der skal være uddannet og kvalificeret arbejdskraft til rådighed, som kan få job i virksomhederne.

I Helsingør Kommune er vi ikke os selv nok, men er noget for hinanden. Vi bygger på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer.

Det handler om velfærd.


Vi ønsker en kommune, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse.

Vi skal sikre, at der nok vuggestue- og børnehavepladser, at rammerne er i orden i daginstitutioner, skoler og SFO, og at der er uddannet personale.

Vi skal sikre, at der er nok plejehjemspladser og at der er værdig pleje til de ældre, hvor der er tilstrækkeligt med tid og personale.

Vi skal sikre, at der er trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap.

I Helsingør Kommune skal det handle om velfærd. Vi har viljen til velfærd.

Vi ønsker en grøn og bæredygtig kommune, hvor klimaindsatsen er højt prioriteret. Både som kommune og som enkeltpersoner har vi et ansvar for at sikre et godt klima og miljø – for os selv og de fremtidige generationer.

Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men et nødvendigt bidrag til at løse klimakrisen.

Helsingør skal være en af de grønneste kommuner i landet.

Vi ønsker, at Helsingør fortsat skal være en kommune, hvor alle kan bo. I takt med at der i de kommende år bliver bygget mange nye private ejer- og lejeboliger, skal vi øge antallet af almene boliger i kommunen.

Vi vil derfor arbejde målrettet på, at der opføres flere almene boliger i et tæt samarbejde med de almene boligselskaber.

Vi ønsker en kommune, hvor vi er i stand til at fastholde og skabe nye arbejdspladser.

Vi skal sikre, at rammerne for at drive virksomhed er gode, og at der er uddannet og kvalificeret arbejdskraft, som kan få job i virksomhederne. Og så skal vi sikre, at der er et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner, så folk uden beskæftigelse kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Helsingør Kommune skal være erhvervslivets og uddannelsernes by.

Vi ønsker en kommune, hvor vi ikke er os selv nok, men er noget for hinanden. Vi skal bygge på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer.

Helsingør Kommune er til for kommunens borgere – ikke omvendt.