Søndag 3. oktober kl 14

Lejerne og Byrådsvalget

Sted: Helsingør Gymnasium Festsalen, Borgmester P. Christensensvej 3

Claus Christoffernes repræsenterer Socialdemokratiet i møde med beboervalgte fra de almene boliger, sammen med repræsentanter fra andre partier.

Mødet er arrangeret af de bestyrelserne for Boligselskaberne Boliggården og Nordkysten. Alle beboervalgte i almene boligselskaber i Helsingør Kommune er indbudt. Henvendelse for nærmere information til almenbolig@gmail.dk