Claus Christoffersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Budgetforlig indgået

I dag har vi sammen med alle andre partier i byrådet, bortset fra Nye Borgerlige og Enhedslisten, indgået et budgetforlig for det kommende år. Vi har undervejs haft et rigtig tæt og koordineret samarbejde med SF og De Radikale, hvilket tegner godt for fremtiden.

Det har været nogle meget hårde og lange forhandlinger, hvor opgaven har været at skabe et budget, der er i balance. Det har krævet store besparelser på 46 mio. kr.

Når vi har skullet spare så mange penge, har opgaven fra vores side været at sørge for, at besparelserne ikke skulle ramme socialt helt skævt. Omvendt må jeg også være ærlig at sige, at når man skal spare mange penge, så rammer det naturligvis nogen hårdt. Budgettet er derfor på ingen måde et jubelbudget – tværtimod.

Vi kan ligeså godt tage det sværeste først. For at undgå store besparelser i vores børneinstitutioner har vi valgt at øge taksterne i vuggestuer, SFO og klub. Dertil kommer, at ældreområdet også rammes bl.a. med mindre rengøring.

Budgettet er derfor ikke et, jeg jubler over. Til gengæld glæder det mig, at vores indædte kamp sammen med SF og De Radikale har sikret, at besparelserne er sket så skånsomt og socialt balanceret som muligt.

Hvad fik vi bevaret

Kort fortalt blev blandt andet følgende områder bevaret:

·         Minimumsnormeringerne i daginstitutionerne

·         Klasseloftet på 24 elever i klasserne i folkeskolen

·         Stubben og frivillighedscentret

·         Ungeværftet, der er et tilbud til unge, som oplever psykisk sårbarhed

·         De 350 hjemmeboende ældre, der får ”smørret snitter” af hjemmeplejen, undgår at betale 750 kr. ekstra om måneden for at få en madpakke leveret udefra.

·         Derudover slås de to socialpædagogiske tilbud - Cube i Vapnagaard og Tetriz i Nøjsomhed – sammen til et tilbud beliggende hos Cube. Vi fik sikret, at tilbuddet har åbent hver eneste dag. Det er ikke tilfældet for de to tilbud i dag.

Nye anlæg
   Vi har stået overfor en kæmpe opgave med at fjerne eller udskyde byggerier for 200 mio. kr. i de kommende fire år. Jeg er derfor glad for, at det lykkedes at sikre følgende:

•Renovering af skoler (Nordvestskolen i 2024/25 - derefter er der afsat 68 mio. kr. hvert år fra 2026).
•Nye cykelstier bl.a. på Møllebakken i 2023.
•Ny svømmehal ved siden af den eksisterende bygges i 2024/2025.

I budgetaftalen er det også aftalt, at der skal bygges et friplejehjem og en daginstitution i Espergærde som et integreret projekt. Det skal opføres og driftes af en pensionskasse og en non-profit organisation. Du kan læse hele budgetaftalen HER