Behov for flere almene boliger

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Helsingør skal være en kommune, hvor der er plads til alle og hvor personer med almindelige indkomster som skolelærere, pædagoger og SOSU’ere også kan bo.

Der er dog i dag mange års ventetid til en almen bolig, som typisk har en husleje, der er lavere end i de private leje- og ejerboliger.

I dag er ca. 25 procent af boligerne i kommunen almene, men når vi i de kommende år bygger op mod 3.000 nye private leje- og ejerboliger, så falder denne andel. For at få andelen op på 25 % igen, så skal der bygges mange flere almene boliger i årene fremover.

Jeg er glad for, at det allerede er besluttet at opføre nogle nye almene boliger i Rønnedalen og 55 almene, senioregnede boliger på Rasmus Knudsens Vej. Men det er slet ikke nok til at følge med efterspørgslen. Vi må derfor allerede nu i gang med at planlægge, hvor de nye almene boliger kan opføres.

Ved at bygge flere almene boliger kan vi sikre, at flere kan få en almen bolig hurtigere og at vi også har et boligmarked i kommunen, som er attraktivt for vores medarbejdere i daginstitutioner, på skolerne og i ældreplejen.

Vapnagård