<h1>Byudvikling er meget mere end turistattraktioner</h1>
Af Thomas Horn (S) borgmesterkandidat og Claus Christoffersen gruppeformand

Byudvikling er meget mere end turistattraktioner

Byudvikling bør ikke kun handle om at skabe turistmagneter eller luksuriøse boliger, men også om at skabe levende bysamfund, hvor alle har adgang til en tryg og passende bolig. Derfor er det glædeligt, at vi i byrådet har besluttet at øremærke en del af provenuet fra et eventuelt frasalg af ejendommen Hamlet til oprettelsen af en strategisk almenboligpulje. Dette er et skridt i den rigtige retning mod at sikre, at vores kommune forbliver et sted, hvor der er plads til alle.
Almene boliger er en nødvendig del af ethvert velfungerende samfund. Ved at integrere almene boliger i vores byudviklingsplaner skaber vi et mere mangfoldigt og harmonisk miljø, hvor mennesker med
forskellige baggrunde og indkomstniveauer kan leve side om side. Dette styrker vores samfunds sammenhængskraft og fremmer fællesskabet.
Usikkerheden om boligpriser og renteniveau gør det svært for almindelige familier at finde boliger, de tør sætte sig i. Samtidig har mange ældre svært ved at flytte i mindre og billigere boliger. Derfor er det afgørende, at vi prioriterer oprettelsen af flere almene boliger for at sikre, at Helsingør kommune forbliver mangfoldig og inkluderende.
For Socialdemokratiet er det centralt, at alle har mulighed for at bo i vores smukke kommune, uanset deres økonomiske formåen. Det er ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, men også om bæredygtighed og fremtidig velstand. Ved at investere i almene boliger investerer vi i vores fælles fremtid og sikrer, at kommende generationer også kan nyde gavn af vores levende og mangfoldige bysamfund.
Et eventuelt salg af Hamlet kan derfor går hen og blive et både og. Vi kan udvikle området omkring kulturhavnen, øge turistvenligheden og samtidig skabe attraktive betalbare lejeboliger til gavn for os alle.
En forudsætning er naturligvis, at de aktiviteter, der i dag er på Hamlet, får ordentlige rammer og forhold et andet sted.