Glædelig jul og godt nytår

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

SVM-regeringen kan fejre et års fødselsdag med gennemførelsen af sit regeringsgrundlag på følgende områder:

 

 1. Lønløft til velfærdsmedarbejdere

 2. Største investeringer i velfærden i 15 år

 3. Løft af psykiatrien

 4. Forhøjet ældrecheck

 5. Skattelettelser til folk i arbejde

 6. Inflationshjælp til dem, der har mindst

 7. Mulighed for at udskyde skolestarten

 8. Største udbygning af havvind

 9. Markant investering i erhvervsskolerne

 10. Færre elever i klasserne

 11. Uddannelsesløft på 110% dagpenge

 12. Skærmene ud af vuggestuer og børnehaver

 13. Ny bandepakke

 14. Arbejdspligt for arbejdsløse indvandrere

 15. Hjælp til byer ramt af stormflod

 16. Akutpakke for havmiljøet 

 17. Etableret energikrisestaben NEKST

 18. Lukning af pusherstreet på Christiania

 19. Bedre hjælp til ufrivilligt barnløse 

 20. Etablering af Ukrainefond

 21. Styrkelse af det danske forsvar

 22. Laveste arbejdsløshed i 50 år

 23. Europapolitisk aftale

 

Stort set alle de gennemførte politikområder er sket med brede flertal i Folketinget.

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)