Jarl Gerner fylder 80 år

Jarl har gennem mange år været engageret i Socialdemokratiet, hvor har nu er involveret i det organisatoriske arbejde. Her mødes han med partiets byråds- og folketingsmedlem Henrik Møller samt andre medlemmer af bestyrelsen.

Jarl administrerer logistikken ved valg og dem har der været mange af på det sidste. Så administration af valgtilfordnede, indkøb af plakater, flyers og andet valgmateriale er i Jarl hænder. Men også aktiv i f.eks. ophængning og nedtagning af plakater og  uddelingen af croissanter (2.500) er varetaget af Jarl.

Deltagelse i stemmeafgivning, udpegning af valgtilforordnede, 

Et stort tillykke til Jarl.

Billede Af Jarl 80 År