<h1>Kernevelfærd er et fælles ansvar – også i sparetider</h1>
Af Thomas Horn (S) Politisk leder Socialdemokratiet Formand Social- og beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune

Kernevelfærd er et fælles ansvar – også i sparetider

Lad mig springe direkte ud i det. Velfærd og omsorg for sårbare og udsatte borgere er et fælles ansvar. Også i sparetider! Budgetforhandlingerne for 2024 gav dog et godt billede på, hvor kompleks denne opgave er. En opgave som ingenlunde bliver nemmere de kommende år.

For uanset det forestående kommunalvalg i 2025 – så kan ingen af os bruge flere penge, end vi har. Uanset om man er socialdemokrat eller konservativ, så skal kassen stemme.

Udfordringerne står klare for os alle. Det drejer sig hovedsageligt om stigende udgifter på skoler og på det specialiserede børne- og voksenområde. Børn, voksne og ældre som vi som samfund ikke kan og må svigte. Vi ved, at det drejer sig om nogle af vores meste udsatte medborgere. Vi ved også, at der ikke er noget alternativ til end at hjælpe og støtte disse mennesker og deres pårørende.

Opgaven er derfor ganske tydelig. Skal vi kunne udvikle vores dejlige kommune, og skal vi som kommune kunne sikre en troværdig og pålidelig velfærd – kræver det en økonomi i balance. Det kræver, at vi har øjnene stift rettet på det enkelte menneske og samtidig har styr på de økonomiske udfordringer. Det kræver mod og tro på, at investeringer og tidlige indsatser virker.

I Socialdemokratiet tror vi på, at en del af svaret er at støtte borgeren tidligere. En tidlig moderat støtte frem for et sent dyrt og indgribende tiltag.

Det giver så god mening. Ikke bare for det enkelte menneske og de pårørende, men i høj grad også for kommunens økonomi. Det kræver, at vi har de lange briller på. At vi selv i svære tider tør investere i løsninger.

Alt andet vil være et gevaldigt svigt. Men ikke at gøre noget ved de økonomiske udfordringer er også at svigte. Det ved vi alle. Vi skal have en kommune og økonomi i balance samtidig med, at vi skal kunne se vores mest sårbare medborgere i øjnene.

Det er ingen nem mission. Men det bliver den røde tråd i de politiske initiativer, vi som socialdemokrater vil arbejde for i de kommende år. Det er handlingerne og resultaterne, vi skal måles på. At vi gør, hvad vi siger.