af Claus Christoffersen, politisk ordfører Socialdemokratiet Helsingør

NYT fra Byrådet – 31. Maj 2023

Læs om nogle af de sager, som blev drøftet og besluttet på byrådsmødet d. 30 maj.

Prisen hæves i svømmehallen
De stigende energipriser har ført til stigende omkostninger i hele kommunen. Derfor besluttede byrådet, at merudgiften på de matrikler, der har en indtægt, finansieres af lejere og brugere via en højere takst. Det betyder konkret, at taksterne i svømmehallen stiger med 1 krone.
Set i lyset af at vi skal spare mange millioner kroner på sundheds-, social- og børneområdet, så stemte byrådsgruppen for stigningen.


Besparelser på sundheds- og socialområdet.

Kommunens økonomi er udfordret pga. store ekstra udgifter på udsatte børn og unge samt på det
specialiserede socialområde. Det har ført til, at budgetterne på de tre store velfærdsområder; børne-, sundheds og socialområdet er blevet genåbnet.
På sundhedsområdet er der fundet besparelser for 7,5 mio. kr. voksende til knap 12 mio. kr. i 2026. På socialområdet er der fundet besparelser for 2,5 mio. kr. i 2024 voksende til 3 mio. i 2026. Dertil kommer besparelser på 14 mio. kr. i 2026, som er en del af et flerårigt arbejde med at omlægge tilbud, oprette egne tilbud og en tidlig forebyggende indsats.
Besparelserne på børneområdet samt et udestående på 500.000 kr. på socialområdet behandles på byrådsmødet i slutningen af juni måned.


I en svær økonomisk tid har vi sammen med de øvrige partier – bortset fra Enhedslisten - valgt at tage ansvar og få indflydelse på, hvor besparelserne skulle ramme. Vi er gået efter, at besparelserne skulle være så skånsomme som overhovedet muligt, men det har naturligvis ikke været muligt at skære i servicen, uden
at det får konsekvenser for nogen.
Køleskabe i folkeskolen
Vi har i Børne- og Uddannelsesudvalget sammen med De Konservative stillet forslag om, at køleskabene igen kan tændes, så eleverne i folkeskolen får mulighed for at opbevare deres madpakker på køl. De blev slukket som led i at spare på el, da priserne eksploderede i vinter. Det var der heldigvis flertal for i byrådet.
Murmaleri af Simon Spies
Byrådet skulle tage stilling til, hvorvidt murmaleriet af Simon Spies på Simon Spies Plads skulle males over, fordi der er udført hærværk på det eller om graffitien skulle forsøges afrenset.
I den socialdemokratiske gruppe bakkede vi op om, at murmaleriet skulle forsøges afrenset, da det ikke skal betale sig at udføre hærværk. Desværre besluttede et flertal i byrådet, at det skal males over.