<h1>Vores børn og unge har brug for os</h1>
Af Thomas Horn (S) Formand Social- og beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune

Vores børn og unge har brug for os


I Helsingør har 20 procent af vores unge svaret, at de oplever ensomhed. I vores skoler og daginstitutioner
opleves en markant stigning i antallet af børn, som mistrives.
Læg dertil oveni, at antallet af unge, som udredes og behandles i børne- og ungdomspsykiatrien, er steget
eksplosivt. Det drejer sig om depressioner, spiseforstyrrelser, ensomhed, tvangshandlinger, autisme, ADHD,
angst mm. Faktisk siger landsprognoserne, at 15% af alle børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk
sygdom eller udviklingsforstyrrelse, inden de fylder 18 år.
Det siger næsten sig selv. Men psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser har selvfølgelig stor betydning for
børnenes indlæring, koncentration og sociale relationer i skolen og i fritidslivet.
De langsigtede konsekvenser kan virke uoverskuelige. Ikke mindst for den enkelte unge og dennes familie.
Forkvinden for pædagogerne Elisa Rimpler stiller det helt oplagte spørgsmål: Bliver vores børn og unge syge
af den barndom og ungdom vi tilbyder dem? Og man kan passende selv spørge videre, om vi som samfund
og familier tilbyder de rette rammer til at udvikle og støtte vores børn i at udvikle selvværd, robusthed og i
at blive livsduelige voksne.
I Helsingør har vi fine tilbud til vores psykisk sårbare børn og unge. Der er fx Headspace, som er et tilbud til
unge mellem 12 og 25 år som har behov for nogle at tale med. Vi har Ungeværftet, som er et forebyggende
tilbud til psykisk sårbare unge mellem 13 og 25 år. Vi har også Aspiranterne. Her er målgruppen unge uden
uddannelse med sociale og/eller psykiske udfordringer ligesom vi har peer-forløb til unge over 18 år med
psykiske udfordringer. Forløb hvor de unge møder ligesindede.
Alligevel ved vi, at mange børn og familier oplever sig som kastebold i systemet uden at få tilstrækkelig
hjælp med deres udfordringer. Vi ved, at mange børn og familier bliver henvist for sent på trods af, at en
tidlig psykiatrisk udredning og behandling er afgørende for at undgå udvikling af andre svære psykiske
lidelser.
Et bredt politisk flertal på Christiansborg aftalte inden folketingsvalget en 10 årsplan for psykiatrien. I
planen er et markant fokus på netop vores sårbare børn og unge.
Ambitionen er klar. Lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel samt fokus
på tidlig indsats og forebyggelse af mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge.
Som politikere er vi ikke eksperter. Derfor har vi brug for medarbejdere, professionelle og pårørende.
Opgaven bør stå lysende klar for os alle. Vores børn og unge har på mange måder vendt tommelfingeren
ned, af de strukturer og rutiner (eller mangel på samme) som vi har bygget op omkring deres hverdag.
Løsningen findes hverken i et læserbrev eller en temadag. Det bliver et langt sejt træk. Des før vi politikere
kommer i gang des bedre. Vores børn og unge har nemlig brug for, at vi tænker os godt om.