<h1>Betina Svinggaard</h1>
Byrådskandidat

Betina Svinggaard

Mine mærkesager i Byrådet :
Idræt/sundhed
• Bevægelse skal ind som en integreret del af dagligdagen hele livet.
• Sikre tidssvarende idrætsfaciliteter.
Miljø/klima
• Gøre det nemt for Helsingør kommunes borgere at tage det miljørigtige
valg.
• Sikre at Helsingør bliver en bæredygtig kommune.
• Byfortætning frem for nybyggeri, så grønne områder bevares.
Fællesskaber
• Tænke fællesskaber for alle borgere ind i alle lokalsamfund.
• Gennem et stærkt fællesskab kan vi give mere plads til den enkelte
og plads til forskellighed.
Borgerinddragelse
• Etablering af lokalråd i de større bysamfund.

Jeg er 58 år, gift med Henrik, mor til 3 børn på 33, 31 og 26 år og mormor til to. Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder som sådan i Horserød Fængsel. Jeg har siddet i Byrådet siden 2006 og er pt formand for Idræts-og Fritidsudvalget. I min fritid kan jeg godt lide at være aktiv, så jeg løber, træner og dyrker yoga. Jeg laver frivilligt
arbejde, og jeg quizzer. Derudover ser jeg masser af sport både i tv og live rundt om i kommunen.

Blev valgt med 482 personlige stemmer