<h1>Harun Avdal</h1>
Byrådskandidat

Harun Avdal

Jeg er 33 år gammel, gift og har 2 drenge. Jeg er uddannet som
Ba.ling.merc (international erhvervskommunikation) fra CBS. Spansk som fremmedsprog og europæiske studier som kernefag. I øjeblikket
studerer jeg jura på deltid på Syddansk universitet.
Tidligere formand for integrationsrådet Helsingør.
Domsmand siden 2016.
Civil status: Selvstændig med familieejet virksomhed. Desuden arbejder dagligt som administrativ medarbejder, som udlejer erhvervsejendomme. Derudover deltids hos DSB.

Mærkesager

Integration: Stærkt samarbejde med integrationsrådet, foreninger og ildsjæle skal vi alle borger i kommunen uanset social, religiøs eller etnisk baggrund sikres retten til mulighederne for at være aktive medborgere.


Uddannelse: Der skal sikres fri og lige adgang til uddannelse. Derfor skal vi arbejde for at give vores medborger i kommunen flere uddannelsesmuligheder indenfor deres rækkevidde.Vi skal være en attraktiv kommune, som tiltrækker
flere uddannelsesinstitutioner til byen som f.eks.
erhvervsskoler og universiteter.


Klima og miljø: Der skal investeres i et bedre
klima gennem vedvarende grøn energi, således vi
som kommune opfylder vores andel af regeringens
klimamålsætning 2030. Flere naturparker og
naturlegepladser til byens børnefamilier.

Blev valgt med 460 personlige stemmer