<h1>Peter Poulsen</h1>
Byrådskandidat

Peter Poulsen

Stærkt fællesskab

I Helsingør Kommune skal vi være noget for hinanden. Vi skal være en kommune med plads til alle, hvor alle bidrager med det, de formår. Vores kommune skal være grøn og bæredygtig. Vi skal værne om vores natur- områder, strande og vores kulturarv.

Jeg søger altid konkrete løsninger på konkrete problemer for borgere, virksomheder og foreningslivet. Jeg mener, at man finder de bedste løsninger ved at inddrage og gå i dialog med borgere og erhvervslivet.

Hvem er jeg: Har været medlem af byrådet siden 1. januar 2014 og brænder for byudvikling, miljø og klima, idrætten og for en stærkere velfærd med gode skoler, gode daginstitutioner og en værdig ældrepleje. 

Jeg er i dag med i By, Plan og Miljøudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Bevillingsnævnet, Beredskabskommissionen og bestyrelsen i Forsyning Helsingør.

Er Hovedformand for Hornbæk Idrætsforening som er kommunens største idrætsforening med 15 afdelinger og over 3000 medlemmer. 

Medinitiativtager til etablering af Værftsmuseet i Helsingør. Har stor faglig og politisk erfaring og gennemslagskraft samt god til at gå i dialog med borgerne om politiske spørgsmål.

Civil status/job: Forbundssekretær i Miljø & Socialsekretariatet i Dansk Metal

Mærkesager: Byudvikling, Miljø og klima, idræt og fritidsområdet. Derudover en værdig ældrepleje

Blev valgt med 373 personlige stemmer