<h1>Silas Drejer</h1>
Byrådskandidat

Silas Drejer

Hvem er jeg: Udover at være byrådsmedlem,
arbejder jeg til dagligt som pædagog i en SFO og
skole. Jeg kan i dagligdagen se, at der stadigvæk er
meget at kæmpe for i byrådet. Hvis man vil
forandre verden, så må man stå tidligt op om
morgenen og bruge den fornødne tid på at ændre
den. Man må selv være den forandring, som man
ønsker i verden. Derfor genopstiller jeg til byrådet
og jeg håber på at vi sammen, som et stærkt
Socialdemokratisk hold, kan sætte velfærden i
fokus.
Civil status/Job: Pædagog.
Mærkesager: At vi skal prioritere den nære velfærd
i vores fællesskaber i kommunen. Det gælder i
skoler, daginstitutioner, fritidsinstitutioner og i
ældreplejen.
2. At der skabes flere uddannelses- og
arbejdspladser, så endnu flere mennesker kan
uddanne sig eller komme i arbejde.
3. Vi skal skabe et bedre miljø og klima, så vi selv
og fremtidige generationer kan leve i bedste
velgående.

Blev valgt med 382 personlige stemmer