23. maj 24 kl 18-19, Metal, Strandgade 46, Helsingør

Medlemsmøde om politisk linje i Byrådet fremover

Hvilken politik skal Socialdemokratiet føre i næste byrådsperiode?

Debatten om dette starter for alle medlemmer på et møde torsdag den 23. maj kl 18-19 i Metal, Strandgade 46, Helsingør.

Socialdemokratiet i Helsingør vil på den ordinære generalforsamling 3. november 2024 at vedtage hvilken den politik, Socialdemokratiet vil føre i Byrådet i valgperioden 2026-29.

Dette politiske grundlag skal alle der ønsker at blive kandidater forpligte sig til at arbejde for under valgkampen og hvis de bliver valgt, så i Byrådet.

Byrødderne og partiforeningens bestyrelse er i fuld gang med at forberede det forslag, der skal lægges frem på generalforsamlingen. Men alle medlemmer skal have mulighed for at deltage i debatten og komme med deres ideer. Det kan ske på dette møde og det kan ske i hele processen frem til generalforsamlingen.

Det der skal vedtages, er de centrale politiske holdninger - hvad vi synes er vigtigt, hvad vi vil arbejde for og hvad vi vil søge at forhindre.

På denne basis skal der så senere laves løbesedler, pjecer, artikler, læserbreve, forslag i Byrådssalen og udvalgene mm, som i klar og imødekommende form skal præsenteres for offentligheden i løbet af valgåret 2025. Det er altså de kontante politiske punkter vi skal vedtage på generalforsamlingen i november - ikke al poesien og prosaen der skal udarbejdes derefter.