Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

32 arealer udpeget til energiparker

Regeringen har i dag lanceret udspillet Klimahandling – sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land. Med sidste års Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 var en af ambitionerne at bidrage med rammerne til at understøtte en markedsdrevet firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med dagens udspil tager vi nu de første vigtige skridt.

I fremtiden får vi brug for meget mere grøn strøm. Alene frem mod 2030 forventer vi, at strømforbruget i Danmark vil stige med ca. 50 procent og med klimaforandringer og krigen i Ukraine er behovet for bæredygtig el-produktion kun blevet større. Sidste år blev der sat 30 vindmøller og 33 større solcelleanlæg op på land. Det er langt fra nok. Derfor har vi brug for at iværksætte nye initiativer, så vi kan få mange flere vindmøller og solceller op på land – for de er den hurtigste og billigste vej til mere grøn strøm.

Med udspillet vil vi gøre det nemmere og mere attraktivt at opføre større energiparker, der kan samle flere vindmøller og solceller i samme område. På den måde styrker vi incitamentet for kommuner, for virksomheder og for lokalsamfundene til at sætte vedvarende energi op på land, og vi sætter flere arealer i spil – noget, der er helt afgørende for den grønne omstilling, hvor mange hensyn skal varetages. Samtidig vil det skrue tempoet op, når vi kan rejse flere vindmøller eller samle flere solceller på én gang. Det skal kort sagt blive lettere, hurtigere og bedre for naboer, lokalsamfund og kommuner at lægge areal til grøn energi.

Overordnet set indeholder udspillet tre hovedspor:

1.       Større belønning til grønne naboer og lokalsamfund

I dag udgør vedvarende energi på land ca. 0,5 procent af Danmarks samlede areal. I fremtiden får vi formentlig brug for ca. 2,5 gange så meget. Derfor vil vi skrue op for den økonomiske gevinst til naboer og samtidig sørge for flere penge, der kan komme lokalsamfundet til gode.

2.       Bedre muligheder for lokal vækst og erhvervsudvikling

Når der lokalt bliver produceret store mængder grøn strøm ét samlet sted, vil vi gøre det lettere for de virksomheder, herunder produktionsvirksomheder, der har behov for strømmen, at placere sig tæt på. Det kan bidrage til lokal erhvervsudvikling og flere lokale arbejdspladser, samt understøtte produktion inden for de danske erhvervsmæssige styrkepositioner, der er afgørende for vækst og udvikling i hele Danmark.3.       Bedre rammer for kommunerne

Vi vil give kommunerne endnu bedre rammer for opstilling af vedvarende energi end i dag, styrke dialogen og ved behov yde statslig assistance, så vi kan komme op i skala og op i tempo.

For at sætte tempo på udbygningen af sol og vind på land, vil vi med udspillet også bane vejen for større energiparker. Energiparkerne vil blive lokale grønne kraftcentre med plads til flere vindmøller og solceller, ligesom der også er mulighed for at etablere Power to X-anlæg (PtX) som en del af parkerne. Der er allerede identificeret 32 arealer til energiparker i Danmark. Arealerne er udpeget af kommuner og virksomheder, men der er forsat mulighed for at udpege yderligere arealer. I tæt dialog med de berørte kommuner vil vi udpege de endelige arealer til de kommende energiparker.

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)