<h1>Angst, depression, ADHD - en psykiatripolitik der forpligter</h1>
Af Thomas Horn (S) Politisk leder Socialdemokratiet Formand Social- og beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune

Angst, depression, ADHD - en psykiatripolitik der forpligter

Tænk sig – Sundhedsstyrelsen skønner, at op mod halvdelen af alle mennesker i Danmark vil få en psykisk lidelse på et tidspunkt i deres liv. Sådan starter det nye udspil til vores kommende kommunale psykiatripolitik.

Der var engang, hvor psykiske sygdomme var noget, der kun ramte genboen eller som oftest blev pakket godt væk enten inden for hjemmets fire vægge. Da slet ikke noget, man talte om. I dag er vi betydelig mere åbne omkring de psykiske sygdomme, som altså skønnes at ramme op til halvdelen af befolkningen i et livsforløb.  Angst, depression, autisme, spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, psykoser mm. Vi kender alle diagnoserne alt for godt. På egen krop, i familien, på arbejdet. Vi ser nedturene, frustrationerne og hører alt for ofte om afmagten blandt de pårørende. Det er mænd og kvinder, unge og gamle fra alle dele af vores samfundslag. Faktisk er det sådan, at de borgere, som slås med de sværeste psykiske lidelser, lever op til 15-20 år kortere end andre.

Der er med andre ord brug for et markant løft og en markant prioritering af og inden for psykiatrien.
Derfor er det så positivt, at læse vores eget nye kommunale udkast til en psykiatripolitik. Et udkast som skal vedtages i byrådet her i foråret.

Anbefalingerne er klare. Flere mennesker skal føle sig som et del af et fællesskab. Flere børn, unge og voksne skal gribes tidligere, så mistrivsel ikke udvikler sig.  Det skal være nemmere at få hjælp – og vi skal være dygtigere til at få folk ud af ”systemet” igen. At vi husker og tror på, at mennesker kan komme sig, helt eller delvist, og få et god liv. Vi tror nemlig på, at alle mennesker har ressourcer og ønsker at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser.

Udkastet til psykiatripolitikken er positiv læsning og det er flot arbejde. Men det forpligter. Heldigvis. Politikken og anbefalingerne skal omsættes til virkelighed. Ord må ikke stå alene. Det er handlingen der tæller og virker. En ting er de bærende principper, tilgangen og tiltroen til borgerne og personalet. Noget helt andet er, at vi som politikere skal finde de ressourcer, som står mål med ambitionerne

Vi står over for enorme og hidtil usete udfordringer på psykiatriområdet. Derfor er vigtigt, at vi går grundigt til værks. Nu har vi et godt solidt og fagligt udgangspunkt. Nu skal vi i arbejdstøjet. Et arbejde jeg sammen med resten af byrådet og på tværs af centre og fagligheder glæder mig til at være en del af.