<h1>Blå blok dropper strandpark i Espergærde</h1>
Af Claus Christoffersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Blå blok dropper strandpark i Espergærde

På byrådsmødet i mandags blev det tydeligt, at der er et borgerligt flertal, der vil en vej for kommunen, mens der er et centrum-venstre mindretal, der vil en anden retning.

 

På mødet besluttede Det Konservative Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige med stemmerne 13-12 at opgive den mulighed, der har eksisteret siden 1977 for at omdanne et 2.600 m2 areal på Strandvejen ved Skotterup til en offentlig strandpark, og i stedet tilpasse lokalplanen, så de private ejere af grundene kan få lov til at sælge dem med en ret til at opføre private strandvejsvillaer.

 

Beslutningen er en direkte kursændring i forhold til den politiske beslutning i 1977, som gav kommunen en mulighed for at overtage grundene, hvis ejerne en dag ønskede at sælge dem. De borgerlige partiers beslutning vil nu for al fremtid fjerne borgernes mulighed for at få adgang og udsigt til Øresund på dette sted.

 

Jeg er dybt uenig i de borgerlige partiers beslutning. Jeg mener, at borgerne skal have adgang til det fælles gode, som strandkysten er. Jeg vil populært sagt hellere have 3.000 borgere, der kan besøge kysten end at det kun er tre villaejere, der får glæde af vores fælles kyst.

 

For der er i den grad brug for kystadgang i en tid, hvor Espergærde i de kommende år udvides med op mod 1.000 nye boliger. Det vil give et pres på vores attraktive kyststrækning. I det lys er det endnu mere uforståeligt, at de borgerlige partier ikke vil bevare muligheden for en offentlig strandpark, men vil begunstige nogle få villaejere.

 

Men det koster vel noget at overtage de fem eksisterende matrikler, hvis ejerne ville sælge, er der nok nogle af jer, der tænker? Ja, naturligvis ville det have kostet noget.

 

Det er ikke til at vide præcis, hvad det ville have kostet at overtage grundene, da en uafhængig taksationskommission skulle have fastsat prisen. Men vi snakker selvfølgelig om nogle millioner kroner. Men her er der tale om politiske prioriteringer, som i alle andre forhold.

 

Min holdning er helt klar: Jeg ønsker, at offentligheden skal have adgang til vores attraktive kyststrækning. De borgerlige partier ville hellere begunstige nogle få villaejere, der nu kan se frem til at få en villa ved vandet, mens borgerne kan stå udenfor på Strandvejen og se på, at ejerne nyder udsigten