Bredt politisk flertal bag ny bandepakke

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Bredt politisk flertal bag ny bandepakke

Regeringen Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er blevet enige om en aftale om en ny bandepakke – bandepakke IV.

Med den nye pakke skal det være endnu sværere at være bandemedlem i Danmark. Der skal sættes ind over for bandernes økonomiske kriminalitet. Politiet skal have de redskaber, som de har brug for, til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet og holde lokalsamfundene trygge. Samtidig skal der tages bedre hånd om unge, som står på kanten af bandekriminalitet. De hårde tiltag skal gå hånd i hånd med forebyggelsen.

Bandepakke IV indeholder på den baggrund 44 initiativer fordelt under 6 fokusområder, der over en bred kam sikrer et strammere greb om banderne.

Fokusområde 1: Fødekæden

Det skal forebygges, at børn og unge bliver suget ind af banderne og ender med et liv i kriminalitet. Der sættes derfor bl.a. ind med kriminalisering af bandernes rekruttering af børn og unge, styrkelse af SSP-samarbejdet og nedsættelse af en kriminalitetsforebyggelseskommission.   

Fokusområde 2: Strammere greb og større retfærdighed

Bander skal mærke, at samfundet ikke tolererer deres utryghedsskabende kriminalitet, og de skal væk fra gaden, så der bliver plads til at forstærke den forebyggende indsats. Derfor sættes der bl.a. ind med styrket opholdsforbud og skærpet kontrol og tilsyn. Derudover skærpes straffen for vold og ulovlig tvang af ydmygende karakter.

Fokusområde 3: Våben

Når bandemedlemmer har adgang til farlige våben, er det med til at skabe en forråelse af kriminaliteten. Derfor skal der skrues op for konsekvenserne for at bære våben. Det gælder bl.a. bandernes knivoverfald

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)