S sætter sammen med alternativt flertal en ny retning for Helsingør Kommune

Så skete det. Socialdemokraternes byrådsgruppe kunne i fredag 16. september 2023 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og løsgængeren Thomas Kok præsentere en fælles budgetaftale
for 2024 for Helsingør Kommune. Højrefløjen inklusive det konservative borgmesterparti og fællerne fra valgforbundet: Venstre, Danmarksdemokraterne og Nye borgerlige havde valgt at stå
uden for aftalen. Det er første gang i borgmester Benedikte Kiærs tid, at der ikke er indgået en bred aftale om budgettet i Helsingør.
Lederen af den socialdemokratiske gruppe, Claus Christoffersen, lagde ikke skjul på, at det havde været en hård proces, der adskiller Helsingør sig ikke fra flertallet af resten af Danmarks
kommuner, men han kvitterede for et meget konstruktivt samarbejde med alle de partier, der indgår i aftalen. Og han gav udtryk for, at han havde håbet, at alle byrådets partier sammen havde leveret et bredt forlig. Men borgmesteren og resten af højrefløjen foretrak noget overraskende for mange at stå udenfor.
”Den nye budgetaftale sætter en ny retning for kommunen. Vi foretager en række kloge investeringer i skoler, klima og kultur, ligesom vi investerer i cykelstier og kollektiv trafik. For selv
om kommunerne er under pres, så er vores politiske sigtelinjer, at vi hele tiden arbejder på at udvikle kommunens velfærd og langsigtede bæredygtige udvikling,” sagde Claus Christoffersen i
forbindelse med præsentationen af budgetaftalen fredag eftermiddag i Helsingør Rådhus’ smukke gårdhave, som lå badet i lun efterårssol.
Claus Christoffersen lagde vægt på, at budgettet er i balance på drift og anlæg, så det overholder de rammer, som kommunen er underlagt. Han understregede også, at det for den samlede budgetkreds er vigtigt, at der til stadighed er et langsigtet perspektiv på økonomien, hvor der tænkes i forebyggelse samt i helheder og sammenhæng.
På anlægsområdet fortsætter aftalen udviklingen af kommunen med fokus på eksisterende byggerier, der er igangsat, såsom svømmehallen og renoveringen af værftshallerne. Derudover afsætter aftalen økonomi til renovering af Borupgaardskolen og fastholder økonomien til renoveringen af Nordvestskolen samt sikring af Helsingørs kulturarv. En ny multihal i Hornbæk fandt også sin vej tilbage i budgettet om end byggeriet udskydes (endnu) et år.
I aftalen indgår, at der fra 2024 indføres betalingsparkering i Helsingørs indre by, bag Kulturværftet, i kommunens del af Bycentret og på Espergærde Havn med det formål at adfærdsregulere trafikanterne. Partierne bag aftalen ønsker, at flere tager bussen og cyklen i stedet for bilen. Derfor afsættes der i budgettet også penge til øgede investeringer i cykelstier og busruter. Det gavner også klimaet.

Fakta om budgetaftalen:
 Sidste års besparelse vedr. Naturcenter Nyruphus tilbagerulles
 Mulighederne for at etablere en skovbørnehave på Nyruphus undersøges

 Foruden de 1,5 millioner kr. som Helsingør Kommune har modtaget som Green Leaf klimakommune afsætter aftalen ekstra 400.000 kr. til klimatiltag i forbindelse med afholdelse af Green Leaf 2024.
 Der afsættes 100.000 kr. til ny skovrejsning på kommunale arealer for at styrke den lokale natur og biodiversitet
 Gartnerboligen i Meulenborg Skov nedrives for at give plads til mere natur i området
 Der indføres betalingsparkering på udvalgte steder i indre by samt på Espergærde Havn.
Det forventes at blive i tidsrummet 9-17 på hverdage og 9-13 på lørdagen
 Budgetkredsen bevilger 12,3 millioner kr. til fire nye cykelstiprojekter i perioden 2024-2027 (Mørdrupvej, Lappen Færgevej samt tilslutning til kommende Supercykelsti)
 Der afsættes 14 mio. kr. til tilpasning og forbedring af busnettet (2024-2027). Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 til en ny buslinje – f.eks. fra Nordvest til Prøvestenscentret.
 Budgetkredsen fastholder Multihallen i Hornbæk i anlægsbudgettet, men udskyder den i et år.
 2,8 mio. kr. til nyt omklædningsrum i Tikøb i 2028.
 Budgetkredsen ønsker at genforhandle lejekontrakt med FC Helsingør.
 Det nuværende kunstgræstæppe på stadion udskiftes og genanvendes på en kunstgræsbane for breddeidrætten.
 Der afsættes 250.000 kr. til DM i fodbold for hjemløse
 Der afsættes 90.000 kr. til fritidspas, så familier med få økonomiske midler kan få støtte til at sende deres børn i foreningsaktiviteter
 Mulighederne for at flytte Ungdomsskolen til kommunale bygning tæt på en station undersøges.
 Budgetkredsen tilfører det specialiserede voksenområde 20 mio. kr. Fokus er på tidlig indsats, recovery og fortsat tilpasning af tilbudsviften.
 I forbindelse med at Forsyning Helsingør skal installere fjernvarme i den indre by, afsætter budgetkredsen midler til at klimasikre gaderne med en belægning, der matcher Helsingørs smukke gamle bygninger.
 Der afsættes 10 mio. til at bevare slotsmuren omkring Marienlyst Slot, som er en del af Helsingørs Kulturarv.
 Arkitekturrådet fortsætter i perioden 2024-2027.
 Helsingør Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel, stor arbejdsglæde og lavt sygefravær – derfor startes bl.a. forsøg med 4-dags arbejdsuge.
 Organisationen i Helsingør Kommune skal udvikles.
 Takstforhøjelser på flexture, klubberne og 0-2 års-området har desværre været nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen.

IMG 4173