<h1>Budget24: Selv i svære tider skal der investeres i løsninger</h1>
Af Thomas Horn (S) Formand Social- og beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune

Budget24: Selv i svære tider skal der investeres i løsninger


Det økonomiske pres på det specialiserede børne- og voksenområde gør, at vi konstant er nødtvunget til at se på praksis og finde nye måder at løse de mange udfordringer på.
Vi ved alle, at det på det specialiserede børne- og voksenområde drejer sig om nogle af vores meste udsatte medborgere. Vi ved også, at der ikke er noget alternativ end at hjælpe og støtte disse mennesker.
Hver dag bliver der fra kommunens medarbejdere og fra pårørende knoklet med at understøtte, udvikle og rykke disse borgeres livskvalitet i en positiv retning. For den enkelte borger ser vi fine resultater. Men i det store perspektiv ser vi stadig flere og flere ramte borgere og en langt større kompleksitet i disses lidelser.
Opgaven er klar. Vi skal have øjnene stift rettet på det enkelte menneske og samtidig have styr på de økonomiske udfordringer. Det kræver mod og tro på, at investeringer og tidlige indsatser virker.
I Socialdemokratiet tror vi på, at en del af svaret er at støtte borgeren tidligere. En tidlig moderat støtte frem for et sent dyrt og indgribende tiltag.
Grundlæggende arbejder vi derfor i Social- og beskæftigelsesudvalget efter at investere os ned af den såkaldte ”indsatstrappe”. Altså på den korte bane bruge ressourcer på at sikre, at mennesker får hurtigere
hjælp og dermed i mindre grad får brug for mere indgribende tiltag senere i livet.
Det giver så god mening. Ikke bare for det enkelte menneske og de pårørende. Men i høj grad også for kommunens økonomi. Men det kræver, at vi har de lange briller på. At vi selv i svære tider tør investere i løsninger. Alt andet vil være et gevaldigt svigt.
Men ikke at gøre noget ved de økonomiske udfordringer er også at svigte. Det ved vi alle. Derfor arbejder vi i Social- og beskæftigelsesudvalget troligt videre med det kommissorie, som byrådet har besluttet. En proces hvor der kigges ind i omlægninger og nye måder at organisere og tænke indsatser på.