Helsingør DSU formand i Hørsholm Byråd

Kære Helsingørkreds,

som I nok har hørt, så lykkedes det mig at blive valgt til Hørsholm Kommunalbestyrelse d. 16. november. I går havde vi konstitueringsmødet, hvor vi i Socialdemokratiet indgik en bred konstituering med Konservative (som fik borgmesterposten), Radikale og SF. Her blev valgt som formand for Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget og som medlem af Børn-, og Ungeudvalget.
Det er jeg enormt stolt og ydmyg overfor.

At det kunne lykkes mig at blive valget i en kommune, hvor jeg er nytilflytter, kan jeg takke DSU for. Det er nemlig i DSU, at jeg har lært mange af redskaberne til ikke blot at kunne udvikle god politik, men også at kunne tale godt med mennesker og formidle mine politiske budskaber. Jeg har i valgkampen kørt efter konceptet "dialogbaseret kampagne", hvor kampagnens hovedben var koncentreret i at gå dør-til-dør, og spørge folk, hvad de synes var vigtigst for dem i kommunen.

Det kan føles grænseoverskridende, men det er dét, der skaber menneskers tillid.

Ovenpå mit valg kommer jeg desværre til at trække mig tilbage som formand for DSU Helsingør i februar, men jeg fortsætter dog i bestyrelsen.

Det er mit håb, at I vil fortsætte det gode arbejde med DSU Helsingør. For det er netop i DSU, at fremtidens socialdemokratiske politikere opfostres.

Med venlig hilsen,
Caroline Victoria Christensen
Formand for DSU Helsingør