Genfremsættelse af lovforslag

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Regeringen har genfremsat lovforslag om forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.
 
Lovforslaget er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar og den debat, der har været om forslaget. Dette skulle gerne gøre reglerne nemmere at anvende i praksis – særligt for politiet og domstolene. De væsentligste ændringer i lovforslaget er følgende:
 
 Lovforslaget indskrænkes til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning. Der var tidligere lagt op til, at det skulle omfatte genstande med væsentlig religiøs betydning.
 Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som
anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om
trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej.
 Det er angivet i lovforslagets bemærkninger, at kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke vil være omfattet af forbuddet.
 Det fastsættes, at det ikke vil være strafbart at billige utilbørlig
behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.
 Lovforslaget vil blive evalueret efter en treårig periode.
 

Rigspolitiet har i øvrigt oplyst, at der i perioden 21. juli 2023 til og med den 24. oktober 2023 har været anmeldt 483 demonstrationer med bog- eller flagafbrændinger i Danmark. Samtidig har Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyst, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau.

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)