Hele Folketinget bag styrkelse af domstolenes økonomi.

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Regeringen og alle Folketingets partier har i dag indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027.

Med aftalen får domstolenes økonomi et væsentligt løft, der bl.a. skal vende udviklingen i domstolene med stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og behov for styrket it-understøttelse. Som en del af aftalen implementeres desuden en række anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet.

Domstolene har længe været udfordrede af stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre it-systemer, som betyder, at både borgere og virksomheder i dag venter længe på at få deres sag afgjort. Med den nye aftale giver vi domstolene et historisk højt og tiltrængt løft med i alt ca. 2,3 mia. kr. over perioden, som skal understøtte den flerårige indsats for at vende udviklingen.

Der skal desuden være balance mellem land og by, når det kommer til lokal adgang til retsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at vi med aftalen holder fast i retternes lokale bitingsteder og afdelingskontorer, samtidig med at vi får undersøgt, om de kan anvendes mere hensigtsmæssigt.

For at håndtere domstolenes udfordringer indeholder den nye flerårsaftale en lang række initiativer inden for bl.a. følgende fokusområder:

·        Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i domstolene

·        Forenklinger af retsplejen

·        Øget retssalskapacitet

·        Styrket it-understøttelse

·        Styrkelse af retssystemet i Nordatlanten

·        Forhøjelse af vederlag for børnesagkyndige og øvrige

sagkyndige dommere

·        Styrkelse af indsatsen med psykologisk bistand til

ansatte ved domstolene og lægdommere

 

Med den omfattende og bredt funderede flerårsaftale tager vi ansvar for at få vendt udviklingen ved domstolene og skabt ro og stabilitet om domstolenes økonomi.

 

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)