Kommentarer til valgets resultat

”Det er værd at glæde sig over, at vi gik frem, men det var desværre ikke nok til at vinde borgmesterposten.
På grund af de tekniske valgforbund - hvor det store samlede borgerlige valgforbund trak et mandat over
midten - mistede vi et mandat, så vi nu har syv mandater”, siger borgmesterkandidat Claus Christoffersen,
der blev partiets vælgermæssige topscorer med 1.822 personlige stemmer.

Et valg med fremgang
Kommunalvalget gav Socialdemokratiet i Helsingør Kommune en vælgerfremgang på 1,6 procent i forhold
til sidste valg i 2017, mens tendensen landet over var en tilbagegang for partiet.
”Det er værd at glæde sig over, at vi gik frem, men det var desværre ikke nok til at vinde borgmesterposten.
På grund af de tekniske valgforbund - hvor det store samlede borgerlige valgforbund trak et mandat over
midten - mistede vi et mandat, så vi nu har syv mandater”, siger borgmesterkandidat Claus Christoffersen,
der blev partiets vælgermæssige topscorer med 1.822 personlige stemmer.
På valgnatten valgte borgmester Benedikte Kiær at indgå en konstitueringsaftale med Nye Borgerlige,
Dansk Folkeparti og Venstre efter mange timers forhandlinger. På den måde omdannede hun sit tekniske
valgforbund til sit politiske grundlag.
”I hele valgkampen har jeg talt om det brede samarbejde, og Benedikte Kiær har også flere gange talt om
værdien af at arbejde hen over midten. Alligevel valgte hun at konstituere sig med det smallest mulige
flertal på 13 mandater baseret på Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre, siger Claus Christoffersen og
tilføjer: ”Vi nåede desværre aldrig at komme i reelle politiske forhandlinger, hvor vi kunne sætte vores
aftryk på de politiske temaer og fordelingen af de politiske formandsposter. Det er forudsætningen for at
være med i en bred aftale”.
I den borgerlige konstitueringsaftale får Socialdemokratiet tilbudt formandsposterne for Social- og
Beskæftigelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget og for Havnebestyrelsen. ”Det har vi naturligvis valgt at
sige ja tak til”, siger Claus Christoffersen. Han peger på, at partiet nu står helt frit i forhold til at fremme
egne mærkesager og være skarp opposition, hvis Benedikte Kiær vælger at basere sin politik alene på de
borgerlige partier.
”Forude venter et hårdt stykke politisk arbejde, hvor vi vil arbejde hårdt for at fremme vores politiske
mærkesager, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skyldes ikke mindst den store opbakning, vi har mødt på
gader og stræder i de seneste uger”, siger Claus Christoffersen og tilføjer:
”Vi kunne ikke have fået så flot et resultat, hvis det ikke havde været for den kæmpe arbejdsindsats, der er
blevet leveret i valgkampen af partimedlemmer, frivillige og kandidaterne. Jeg vil gerne sende en stor tak til
jer alle. I har gjort et rigtig, rigtig flot stykke arbejde - og skabt en fantastisk kampagne. Vi har været et
samlet hold hele vejen igennem. Det lover godt for fremtiden og næste valg om fire år,” siger Claus Christoffersen

Claus Christoffersen