af Claus Christoffersen, politisk ordfører Socialdemokratiet Helsingør

Kun i Alperne kører togene langsommere

Det er dybt bekymrende, at der fra den 10. december i år lægges op til, at rejsetiden stiger på Kystbanen, som er en af landets mest benyttede regionaltogstrækninger. Hvis planen bliver til virkelighed, stiger transporttiderne mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør Station med ni minutter for de almindelige tog og seks minutter for myldretidstogene. Det skyldes, at der gøres stop på alle stationer mellem Hellerup og Kokkedal.

 

Vi skal vel ca. 100 år tilbage i tiden for at finde så lange transporttider fra vores kommune til København, og populært sagt kan man vel snart tale om, at det kun er i Alperne, hvor togene kører opad, at det går langsommere end på Kystbanen. Det er en helt gal udvikling.

 

Der skal i køreplanen tages et langt større hensyn til dem, der har de længste pendlerture med Kystbanen. Det er jo Helsingør Kommunes borgere og pendlere, som får den største forlængelse af rejsetiden på Kystbanen. Det betyder ikke så meget, at man i Rungsted får en forlængelse på et par minutter, men det betyder rigtig meget at få forlænget rejsetiden med ni minutter til Helsingør.

 

Derudover er det også en klar forringelse, at der lægges op til, at der kun er 30 minutters drift i aftentimerne. Hertil kommer hele klimaspørgsmålet, hvor det handler om at flytte passagerer fra biler og over i togene for at reducere klima- og miljøbelastningen samt reducere trængslen på motorvejene.

 

Med denne udsultning og de forringelser, der lægges op til på Kystbanen, er der fare for, at det modsatte sker; at passagererne forsvinder fra togene over i bilerne.

 

Vi skal derfor politisk gøre alt for at presse Trafikstyrelsen til at ændre deres planer for Kystbanen. Vi ønsker kortere rejsetid, bedre tog og flere afgange. Eller bare som et minimum; de samme tog, samme transporttider og det samme antal afgange. Trafikstyrelsen lægger desværre op til noget helt andet: Længere transporttider og færre afgange. Det går ganske enkelt ikke.

 

Vi har behov for en velfungerende Kystbane for de almindelige rejsendes, pendlernes og miljøets skyld.