af Claus Christoffersen, politisk ordfører Socialdemokratiet Helsingør

NSPV er en kommunal succeshistorie

I et debatindlæg d. 23. februar efterspørger formanden for Helsingør Erhverv Jacob Runge Olsen, at der bliver sat et punktum i NSPV-sagen.
Det er jeg helt enig med ham i. Fra mit udgangspunkt er der nemlig slet ikke nogen sag, så i det lys er det hurtigt at sætte et punktum og fortsætte som hidtil. For Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) er slet og ret en kommunal succeshistorie.
Selskabet har eksisteret siden den 1. januar 2014, hvor Helsingør og Fredensborg Kommuners Park- og Vejafdelinger blev slået sammen til et fælleskommunalt selskab.
Det var en fremsynet beslutning af de to byråd, da det har vist sig at være en stor fordel, at de to kommuner deler maskiner, personale og administration.
Det har ført til store gevinster, hvor NSPV i mange år blandt andet har effektiviseret for 1 procent. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år har fået mere service for de samme penge. Dertil kommer, at NSPV har en meget dedikeret medarbejderskare, der hver dag holder vores by ren, de grønne områder flotte og som igennem flere år har sørget for afspærringer til eksempelvis Ironman med en høj grad af
professionalisme og til en pris, der matcher de private firmaer.
Når de to kommuners byråd har valgt at sige ja tak til et fælleskommunalt Park og Vej-selskab, så følger det i sagens natur, at det er dette selskab, som løser de opgaver, der er blevet overdraget. Hvert år lægger NSPV dog opgaver ud for et millionbeløb til private virksomheder, der hjælper med at løse de mange opgaver.
Erfaringerne med NSPV i selskabets første knap 10 års levetid er således gode: Det har slet og ret været en kommunal succeshistorie, som hvert år har leveret mere service for pengene. Og der er ingen som helst gode grunde til at ændre på en succeshistorie.