Nytårshilsen fra Socialdemokratiet

Af Thomas Horn

Byrådsmedlem (S)

Helsingør Kommune
Formand Social- og Beskræftigelsesudvalget

Medlem af Økonomiudvalget
2. viceborgmester 

Bestyrelsesmedlem FGU-Øresund 

Først og fremmest et godt og lykkebringende nytår til alle. Nytåret er som bekendt en god anledning til at reflektere over det forgangne år, men også til at turde sætte mål og visioner for det nye. 

Budgetforhandlingerne 2023
Ved budgetforhandlinger i 2023 dukkede der som bekendt et alternativt flertal op. Et flertal som samlede sig under overskriften ”En ny retning”. En ny retning, som dækker over højere ambitioner i forhold til vores skoler, udsatte medborgere, vores ældre og ikke mindst den grønne omstilling. 

Konkrete prioriteringer
Konkret blev der i budgetaftalen årligt afsat ekstra 20 mio til at understøtte arbejdet omkring det voksen specialiserede område og derudover 44 mio til et nyt botilbud. Fra 2026 og frem er der i snit afsat omkring 70 mio om året til skolerenoveringer. Derover er der sat økonomi af til investeringer med arbejdet omkring inklusion og kompetenceudvikling til personalet i skole såvel som på fritidsområdet.
Den grønne omstilling er blevet opprioriteret i forhold til den kollektive trafik, fortsatte investeringer i ladestandere og årligt afsatte 2,3 mio til udmøntning af vores cyklisthandleplan og med mere end 10 mio til nye cykelstier.

Et flertal i byrådet har derudover besluttet, at indføre betalt parkering i udvalgte områder af vores kommune. Det har skabt meget debat – ikke mindst på de sociale platforme. Der er kommet mange gode input. Input, som vil blive inddraget i den konkrete udformning, som udformes i løbet af januar 2024. 

Vi gør, hvad vi siger
Det er vigtigt, at vi har politikker og visioner, der rækker ud i fremtiden. At vi sammen har mål for vores kommune. Men med alt respekt. Ord og politikker er den nemme del af pakken.
Det er handlingen og resultaterne, vi skal måles på. Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at ”en ny retning” ikke blot dækker over ord og hensigter. Men at det derimod dækker over, at politiske mål, handleplaner og hensigter, rent faktisk kan aflæses i den økonomi, vi som politikere afsætter i vores kommunale budget. Med andre ord: At vi gør, hvad vi siger.

Det brede samarbejde
I byrådet tages hovedparten af beslutningerne heldigvis i brede aftaler og flertal. Der samarbejdes på kryds og tværs. Det nye er nu, at der aktuelt ikke er hverken et blåt eller rødt flertal. For første gang i mange år kan man ikke bare forvente, at flertallet er givet på forhånd. En ny situation som både opposition og borgmester skal vænne sig til at agere i.
Men det kan nu noget – og kræver i endnu højere grad, at der samarbejdes og kommunikeres på tværs af byrådssalen. At valgkamp og hård retorik bliver skudt til hjørne, og at energien bliver brugt omkring forhandlingsbordet.

Vi er ikke i mål
For vi er desværre slet ikke i mål. I vores skoler og daginstitutioner opleves en markant stigning i antallet af børn, som mistrives. Læg dertil oveni, at antallet af unge, som udredes og behandles i børne- og ungdomspsykiatrien, er steget eksplosivt. Det drejer sig om depressioner, spiseforstyrrelser, ensomhed, tvangshandlinger, autisme, ADHD, angst mm.  Faktisk siger landsprognoserne, at 15% af alle børn og unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse, inden de fylder 18 år. 

Samtidig ved vi, at vores skoler har svært ved at få de økonomiske ender til at nå sammen. I den seneste prognose, som blev forelagt for børne- og uddannelsesudvalget, står skolerne til at mangle mellem 24-28 mio kroner alene i 2024.

En enorm udfordring, som jeg ved, at der arbejdes intenst på. Men også en udfordring som kræver samarbejde og investeringer. Det kræver, at vi har de lange briller på. At vi sammen tør investere i løsninger. 

Godt nytår
Der er med andre ord rigeligt at tage fat i. Vi er et stærkt byråd. Gode folk som vil Helsingør kommune det bedste. Det er jeg stolt af at være en del af. Det giver mig også en optimisme i forhold til samarbejdet omkring de langsigtede og tværpolitiske løsninger i forhold til vores dejlige kommune.


Thomas Horn Beskæring Thomas Horn - Ny politisk leder