<h1>Ordentlige løn-og arbejdsvilkår på rengøringsområdet</h1>
Af Claus Christoffersen, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Ordentlige løn-og arbejdsvilkår på rengøringsområdet

 

Når en virksomhed vinder et kommunalt udbud i Helsingør, er det helt afgørende, at medarbejderne efterfølgende arbejder under ordnede forhold. Det er vi i Socialdemokratiet levende optaget af, og derfor følger vi også meget nøje den arbejdskonflikt, der i øjeblikket er i gang mellem fagforeningen 3F og rengøringsvirksomheden Renell, der bl.a. gør rent på kommunens skoler.

 

Sagen er, at medarbejderne i Renell ifølge 3F’s beregninger i gennemsnit får ca. 23.000 mindre i løn om året end hvis de havde fulgt den gængse overenskomst på rengøringsområdet indgået mellem 3F og Dansk Industri. 

 

I Socialdemokratiet er vi af den klare opfattelse, at det er vilkårene i Serviceoverenskomsten mellem 3F og Dansk Industri, der skal følges for at leve op til kommunens arbejdsklausul. Da vi ikke er enig i kommunens fortolkning af, at arbejdsklausulen er overholdt, mener vi, at fortolkningstvisten må afgøres mellem parterne, dvs. 3F og Renell.

 

I Socialdemokratiet vægter vi de ansattes løn- og arbejdsvilkår højere, end at vi som kommune får udført rengøringen på skolerne så billigt som overhovedet muligt. Vi skal som en ansvarlig kommune sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne – især når vi selv har udbudt opgaven.