<h1>Psykiatriområdet: Det er også dig</h1>
Af Thomas Horn (S) Formand Social- og beskæftigelsesudvalget Helsingør Kommune

Psykiatriområdet: Det er også dig


Sundhedsminister Magnus Heunicke har i uge 34 indkaldt Folketingets partier til de meget vigtige forhandlinger om den længe ventede psykiatrihandleplan. Planen som én gang for alle, skal rykke psykiatriområdet frem i forreste geled i vores sundhedsvæsen. Udfordringerne er mange og ønskelisten lang.

Vi taler om sygdomme som skønnes at ramme 40-50% af befolkningen i et livsforløb. Angst, depression, autisme, borderline, fobier, demens, spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, psykoser mm.

Sundhedsstyrelsen er i januar kommet med deres faglige anbefalinger for et markant løft over de næste 10 år. Ikke overraskende er fokus blandt andet på de unge, hurtig udredning og den tidlige indsats. I social- og beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune skal vi ligeledes i efteråret i gang med udformningen af en lokal psykiatrihandleplan.

I Helsingør har vi aktuelt to nye forslag i støbeskeen. Oprettelsen af et trygt begynder/øve-hjem til unge autister og derudover et forslag om, at forsøge at understøtte sårbare borgere med mere og tidligere socialpædagogisk vejledning fx gennem bo-støtte. Det såkaldte §85. Den øgede socialpædagogiske vejledning vil på den lange bane fx gøre vores unge mennesker bedre stillet til at bo og klare sig selv. Altså en investering i mennesket her og nu – med troen på, at han/hun dermed får et langt bedre liv. Det giver god mening. Både for individ som samfundsøkonomisk.

I social- og beskæftigelsesudvalget har vi et stort ønske om at inddrage og lytte. Alle kender til de økonomiske udfordringer. Derfor er det også rart at kunne fortælle, at netop forslaget om øget socialpædagogisk vejledning netop var et forslag der kom frem på det store temamøde om det specialiserede voksenområde, udvalget stod for i juni måned.

Alle ved, at vi står over for enorme udfordringer på psykiatriområdet. Derfor er vigtigt, at vi går grundigt til værks. At vi får et solidt fagligt udgangspunkt, inddrager, lytter og at vi som politikere finder de ressourcer, som står mål med ambitionerne.

Dette er et arbejde, der kun lige er begyndt. Psykiatriområdet er os alle sammen. Det er skolerne, foreningslivet og vores boligområder. Sagt lidt smart: Det er også dig.

Lad forhandlingerne begynde.