Regeringen styrker voksen-, efter- og videreuddannelse

Regeringen styrker voksen-, efter- og videreuddannelse af danske arbejdere med 360 mio. kr.

Af folketingsmedlem Henrik Møller, Socialdemokratiet 

Livslang uddannelse er en af regeringens prioriteter. Derfor er godt nyt, at regeringen har indgået sin første trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om langsigtede investeringer i voksen- efter- og videreuddannelse. 

Med aftalen afsættes 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen, der skal sikre at vores arbejdsstyrke er godt rustet til arbejdsmarkedets behov. Også når der i fremtiden opstår nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og omstillingsevne som følge af den grønne omstilling, nye teknologier, stigende pensionsalder og rekrutteringsproblemer i velfærdssektorerne.

Det er fælles ansvar at sikre gode muligheder for at udvikle og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet. For nogle handler det om at tilegne sig basale færdigheder som at læse-, regne- og begå sig med it, der er forudsætningen for yderligere uddannelse og for at begå sig på arbejdsmarkedet. For andre handler det om at kunne skifte spor, når man er for nedslidt til at fortsætte i sit nuværende job. 

Det her er en god aftale, der stabiliserer VEU-området i årene frem. Lad mig nævne nogle af aftalens centrale initiativer. Aftalen sikrer varige takstforhøjelser og kvalitetspulje til AMU. Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr., så flere kan få tilskud til at efter- og videreuddanne sig på videregående niveau. Der oprettes en national alliance om løft af basale færdigheder, som skal få flere arbejdsgivere med og forpligte sig til at arbejde systematisk med basale færdigheder. De forhøjede satser for VEU-godtgørelse til AMU og Statens Voksenuddannelsesstøtte til OBU og FVU på 100 procent af den maksimale dagpengesats videreføres fra 2024 og frem. Lad mig også nævne, at der afsættes 5 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. varigt til en ny sporskifteordning, så det fortsat er muligt for medarbejdere, der enten er i risiko for at blive eller er nedslidte, at skifte spor og dermed blive på arbejdsmarkedet.

Der er mange flere gode elementer i aftalen, som jeg vil anbefale at nærlæse. Det er en god aftale for den enkelte lønmodtager, arbejdspladserne og for Danmark, der stabiliserer VEU-området i årene frem. Find hele aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

 

Henrik Møller Billede