Rød alarm i FN’s klimarapport

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

FN’s årlige Emission Gap rapport er alarmerende læsning. Rapporten slår fast, at vi er på vej mod en verden, der er 2,9 grader varmere end det førindustrielle niveau. Årsagerne er bl.a. at alle sektorer på globalt plan– med undtagelse af transportsektoren – er tilbage på udledningsniveau fra før COVID-19. Samtidig investeres der forsat i udvinding af fossile brændsler. Ansvaret ligger særligt hos G20-landene, som er ansvarlige for hele 76 procent af de globale udledninger. Vi står derfor i en situation, hvor vi lige nu ikke er på sporet af at nå 1,5 grads målsætningen fra Parisaftalen.

 

Men uden Parisaftalen, ville udledningerne være 16 procent højere end de er i dag. Rapporten lægger dermed et helt nødvendigt pres forud for de kommende klimaforhandlinger på COP 28, som starter torsdag i næste uge. For på globalt niveau handles der lige nu hverken ambitiøst eller hurtigt nok. Derfor bliver det helt afgørende, at også de største udleder som Kina, USA og Indien begynder at reducere deres udledninger væsentligt, hvis vi skal lykkes med at holde Parisaftalens mål i live. For Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Derfor skal vi blive ved med at være et eksempel til efterlevelse. Så også de store udleder kan se, at der er en vej mod Parisaftalens mål.

COP 28

De kommende COP 28-forhandlingerne er nok de vigtigste COP-forhandlinger siden Parisaftalen. Hvert år presser Danmark på for en ambitiøs aftale. I år er ingen undtagelse. Derfor kommer Danmark i år til at arbejde for at sikre enighed om at udfase fossile brændsler globalt. Både kul, olie og gas.

Derudover vil vi arbejde for at der sættes konkrete globale 2030-mål for at tredoble den vedvarende energi. Ligesom vi vil arbejde for at fordoble energieffektiviteten. Desuden er det forsat en dansk prioritet, at sikre øget klimafinansiering. Danmark vil presse på for at sikre de sociale balancer i den globale klimaindsats. De rige lande skal gå forrest og leve op til løfterne på klimafinansiering, ikke mindst til de sårbare lande.

 

COP 28 er også den første COP, siden Parisaftalen blev vedtaget, hvor der globalt skal tages status på, om vi er på rette vej med den globale klimaindsats. Gårsdagens rapport viser det modsatte og derfor bliver det såkaldte Global Stocktake, det helt centrale forhandlingsspor på COP 28. For her skal vi for første gang blive enige om fælles retningslinjer for, hvad verden samlet set skal gøre for at nå klimamålene – og hvordan. Forhandlingssporet om Global Stocktake er det samlende forhandlingsspor på årets COP og er også det, som Danmark med Dan i spidsen er blevet udpeget til at facilitere sammen med Sydafrikas miljøminister, Barbara Creezy.

 

FN’s nye rapport er kort sagt rammesættende for de kommende COP-forhandlinger. Lige nu er det svært at forudsige, hvad resultatet bliver af COP 28-forhandlingerne. For mange lande ønsker at se andre handle først. De står og holder døren for andre og siger: After you! Men Danmark og EU venter ikke. Vi går forrest, både når det gælder at reducere vores udledninger og vise solidaritet med verdens mest udsatte. Og vi håber på et resultat, der afspejler det. At verdens lande sætter kursen mod hurtigere og større reduktioner og mod mere global solidaritet i den måde, vi håndterer klimakrisen. Det bliver ikke nemt at lande sådan et resultat, men vi har chancen nu, og vi håber verden griber den.

 

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)