Socialdemokratiet leverer på vigtigt valgløfte

Af Henrik Møller - Medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Det er en stor dag for Socialdemokratiet og for regeringen. Regeringen har indgået to ekstraordinære trepartsaftaler, der leverer på vores vigtigste valgløfte om at sikre bedre løn og vilkår i velfærdssamfundet.
 
Regeringen, KL, Danske Regioner, FH og Akademikerne har indgået en
trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår på det kommunale og regionale område.
 
Dertil har regeringen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, FH og
Akademikerne indgået en trepartsaftale om et ekstraordinært lønløft til
fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente i Kriminalforsorgen.
 
Trepartsaftalerne sikrer, at vi bedre kan rekruttere og fastholde de
medarbejdere i velfærden, som vi mangler nu og i fremtiden. Aftaleparterne er enige om, at indholdet af trepartsaftalerne udmøntes mellem de relevante parter i de kommende overenskomstforhandlinger.
 
Her er en kort opsummering af de vigtigste hovedpointer i aftalen.
 
1. Økonomisk ramme: Trepartsaftalerne udmønter 6,8 mia. kr., svarende til 3 mia. kr. efter tilbageløb, til forbedring af løn og arbejdsvilkår. Langt hovedparten af rammen går til lønforbedringer.
 
2. Antal omfattede: Knap 180.000 medarbejdere i velfærden vil få et
lønløft. Herunder de fire grupper, vi selv fremhævede: Sygeplejersker,SOSU’ere, pædagoger og fængselsbetjente. Antallet af medarbejdere, der får mere i løn, kan og vil med stor sandsynlighed stige, når de dele af aftalerne, der vedrører lokalløn, udmøntes ude på de enkelte arbejdspladser.
 
3. Fuldt lønløft i 2026: Lønløftet vil være fuldt indfaset i 2026 – det vil
sige fire år tidligere, end vi oprindeligt foreslog.
 
4. Bedre rammer for at få flere på fuldtid: Et af vores principper for
udmøntning af midlerne til løn og arbejdsvilkår var, at flere skulle
arbejde på fuldtid. Aftalerne indfører både incitamenter, men også bedre rammer og muligheder for at gå op i tid.
 
5. Bidrag fra lønmodtagerne: Der er en balance mellem, hvilke grupper der får del i lønløftet, og hvilke lønmodtagere, der skal levere et bidrag den anden vej.
 
6. OK24: Der er enighed om et roligt OK24-forløb. Det indebærer, at der aftalerne på FHs område sammenkædes til ét mæglingsforslag, mens KL og Danske Regioner ikke går til OK24 med et krav om skævdeling.
 
7. Første og eneste gang: Der er enighed om, at der ikke igen aftales
lønmidler uden om overenskomstsystemet.

Nordkysten Valg Top 2 Uden Tekst)