Vi skal tænke nyt på ældreområdet

Af Claus Christoffersen, Politisk leder, Socialdemokratiet Helsingør

Et nyt politisk år er skudt i gang og forude venter store politiske opgaver i Helsingør Kommune. En af de største bliver ældreområdet. Når Inge eller Kaj åbner døren for hjemmeplejen, så skal de ikke mødes af mange forskellige SOSU’er som tilfældet er i dag. De skulle gerne møde nogle få, som de kan navnene på.

Men sådan er det desværre ikke i dag. I Helsingør har vi 40 ubesatte stillinger i hjemmeplejen eller ca. 9 procent af de ansatte, og på plejecentrene mangler der 17 ansatte svarende til 4 procent af de ansatte. Vikarudgifterne er derfor eksploderet fra 2 mio. kr. i 2016 til 32 mio. i 2020. Det er ikke godt nok.

Vi skal gøre alt for at sikre en god og værdig ældrepleje i kommunen. Der er brug for at gøre noget radikalt – nu.

Der skal mere hjerterum end kontrol. Mere sund fornuft end regulering”, som statsminister Mette Frederiksen sagde det så rigtigt i sin nytårstale inden hun formulerede det vidtgående og meget nødvendige forslag om at afskaffe den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starte helt forfra. En ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.

Det er der i den grad behov for. Lad mig allerede nu pege på en række elementer, som vi skal have fokus på i Helsingør – og som er inspireret af FOA’s arbejde med at udvikle en god og værdig ældrepleje.

Først og fremmest kan vi kigge mod Holland, hvor de har gode erfaringer med at sikre nærhed og nærvær via lokale teams. I en tilpasset form kunne det være mini-hjemmeplejedistrikter. Vi har for få år siden centraliseret ældreplejen ét sted i kommunen. Men måske det er tid til at kigge på at løsne organiseringen lidt op – også set i lyset af de erfaringer under coronaen, hvor der er blevet arbejdet mere med lokale teams i vores lokale ældrepleje.

Vi skal også have gjort op med et meget detaljeret minuttyranni og en meget snæver aktivitetsstyring, hvor der er x minutter til det ene og x minutter til det andet. Vi skal i højere grad se på det hele menneske og de behov, den ældre har den enkelte dag.

Dertil kommer et styrket fokus på synlig, faglig ledelse og faglige sparring kollegerne imellem.

Det er blot nogle af elementerne til en bedre ældrepleje, som skal være baseret på nærvær, omsorg og faglighed. For vi skylder vores ældre medborgere at gøre alt for, at de kan nyde frugterne af det velfærdssamfund, som de selv har været med til at bygge op.

Vores Politik