af Claus Christoffersen, politisk ordfører Socialdemokratiet Helsingør

Virksomheder skal tage lærlinge

Der er hårdt brug for, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så vi også i fremtiden har den fornødne arbejdskraft i håndværksfagene. Når de unge er begyndt på erhvervsuddannelserne, skal vi som politikere naturligvis gøre alt for at sikre, at der er lærlingepladser til dem.

 

Derfor vedtog byrådet i den seneste byrådsperiode med opbakning fra Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Lokaldemokraterne, SF og Enhedslisten at indføre krav til de virksomheder, der byder på kommunale opgaver på bygge- og anlægsområdet, om at ansætte lærlinge. Konkret har kommunens politik siden da været, at hver tiende ansat skal være en lærling, hvis man vil byde på en kommunal opgave på over 300.000 kr. Det er en politik, som til punkt og prikke følger den lærlingeklausul, som f.eks. Viborg Kommune har med venstreborgmester Ulrik Wilbek i spidsen.

 

Derfor er jeg også rystet over, at de borgerlige partier på byrådsmødet mandag med et smalt flertal fik vedtaget, at den forpligtende lærlingeklausul skal erstattes af en uforpligtende partnerskabsaftale med virksomhederne. Det er et meget besynderligt signal at sende til de unge, der har brug for lærlingepladser.

 

Det er også et underligt signal at sende til de lokale virksomheder. Selv om de borgerlige partier hævder, at lærlingeklausulerne er et problem, så er de – som jeg ser det - en stor fordel. For det første skal virksomheder naturligvis ikke have lærlinge for at byde på en kommunal opgave, hvis de ikke kan skaffe nogen. Det står højt og tydeligt i lærlingeklausulen. For det andet er lærlingeklausulen med til at skabe lige muligheder, når firmaer, der tager et socialt ansvar med lærlinge, byder sammen med firmaer, der ikke tager lærlinge. Når alle firmaer skal have 10 procent lærlinge, så er alle virksomheder stillet lige. Det sikrer de af vores mange lokale virksomheder, der tager et socialt ansvar.

 

Denne sag viser med al tydelighed, at der er stor forskel på de borgerlige og centrum-venstre partierne i byrådet. Vi ønsker forpligtende aftaler, fordi det sikrer lærlingepladser, lige og fair udbudsbetingelser, mens de borgerlige partier ønsker uforpligtende aftaler, som for de unge er ”fugle på taget”.

 

Hvis vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, skal de være sikre på at kunne få en lærlingeplads - nu såvel som i fremtiden.