2. maj kl 19-21 Toldkammeret umiddelbart efter fællespisning

Hvad får Helsingør ud af at have lokalt valgte medlemmer af Folketinget?

Henrik Møller, Socialdemokratiet, Helene Brydensholt, Alternativet og Marlene Harpsøe, Danmarksdemokraterne er alle valgt til folketinget i Helsingørkredsen og bor her også alle tre.

Får kommunens indbyggere rent faktisk mere ud af lokalt valgte medlemmer af Folketinget, eller ville resultatet være det samme hvis de boede i og var valgt i Hundested eller Frederikssund?

Det er emnet for en debataften i Toldkammeret tirsdag den 2. maj kl 19-21. Spørgsmålene kunne være: Hvordan får Helsingør området bedre service og lavere takster på Kystbanen? Hvordan får vi flere uddannelsesinstitutioner, bedre kystsikring, mere beskyttet natur til lands og til vands, flere almene boliger.

Kom og giv din mening til kende.

Det er muligt at bestille plads ved den fællesspisning fra kl 17:45 på Toldkammerets hjemmeside. https://kuto.dk/faellesspisning-er-tilbage/