Lørdag 13. maj, kl 9:00, Konventum

Generalforsamling i Kredsen

Socialdemokratiet Helsingør Kreds afholder ordinær generalforsamling.

Klik for at læse dagsorden mm

 

Morgenmad fra kl. 8.30

1. Valg af dirigent
2. Organisatorisk beretning ved kredsformand Tage Arentoft
3. Orientering fra byrådet ved borgmesterkandidat Claus Christoffersen.
4. Orientering om landspolitik ved folketingsmedlem Henrik Møller.
5. Regnskab ved kredskasserer Bent Jürs.
6. Tidsplan for KV25
7. Orientering om EU – valget i 2024
8. Orientering om kredsens løbende aktiviteter - Årshjulet
9. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår i enighed rettelser til vedtægt
Se forslagene på vor hjemmeside - klik her: https://socialdemokratietihelsingor.dk/om-
os/kreds/
10. Valg:
Politisk næstformand for 2 år. Martin Thor Pedersen stiller op
Kredskasserer for 2 år. Bent Jürs stiller op
Medlemsansvarlig for 2 år: Julian Isherwood stiller op.
Revisorsuppleant for 2 år: Eva Rasmussen stiller op
Folketingskandidat: MF Henrik Møller stiller op.
10. Eventuelt  
Forslag til generalforsamling skal sendes til formand Tage Arentoft, Hornbækvej 524B, 3080
Tikøb eller mail tarentoft@live.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.