Mandag 4. december kl 19 - 21 på Toldkammeret

Folkeskolen i Helsingør - udfordringer og muligheder

Hvilke udfordringer og muligheder er der for folkeskolerne i Helsingør?

Hvor meget skal folkeskolen favne?

Hvordan samarbejder forældrene og skolen?

Hvilke kompetencer skal skolerne have?

En række vigtige parter omkring Folkeskolen giver os deres vurdering af udfordringer i Folkeskolen i Helsingør og deres konkrete forslag til hvad der kan og bør gøres. Der bliver rig lejlighed til at drøfte oplæggene med oplægsholderne paneldeltagerne.

 

I panelet deltager

Merete Svalgaard Knuthsen Formand Helsingør Lærerforening

Kari Jørgensen leder Helsingør Skole

Mikkel Frederiksen, Formand for skolebestyrelsen i Hornbæk

Silas Drejer, medlem af Byrådets børne- og uddannelsesudvalg,

Elevrepræsentant - navn følger

Mødeleder: Thomas Horn, Viceborgmester

Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendigt.

Arr: Socialdemokratiet i Helsingør