Onsdag 22. marts kl 19-21, Metal, Strandgade 46

Generalforsamling i Centrum Partiforening

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes indkaldelse med dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget senest lørdag den 18. marts 2023.
Hvis du ønsker at være medlem af bestyrelsen, kan du evt. kontakte centrums formand Thyge Hansen

thyge.hansen@yahoo.dk  Tlf. 4058 6029