Mandag 24. oktober kl. 19 til 21, Birkerød Bibliotek, Stationsvej 38

Grøn handling NU - vælgermøde

Henrik Møller deltager i offentligt vælgermøde

Tema: Hvis vi skal nå vores klimamål, skal vi have vendt CO2-udledningskurven i 2025. Og det kræver lige så hurtig handling, hvis vi skal nå at begrænse tabet af biodiversitet og forringelsen af vores vand.
Arr: Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal, Klimabevægelsen i Rudersdal og Verdensmål i hverdagsliv