Lørdag 5. november kl 16-20, Cafe Chaplin, Kampergade 3 på Axeltorv

Valgfest

Forhåbentlig har vi sejret, men under alle omstændigheder skal vi samles og glædes over indsatsen. Og så kommer der jo altid endnu et valg.