Torsdag 8. september kl 19 på Konventum

Kommunens budget 2023 - Medlemsmøde

Hvordan skal Helsingør Kommunes budget for 2023 se ud. Forhandlingerne i Byrådet er i fuld gang, men der er endnu ikke indgået aftaler.

Hør fra de socialdemokratiske byrådsmedlemmer og fra embedsmand med indsigt i sagerne, hvilke valg vi står over for.

Kom med dine holdninger til hvad socialdemokratiet i byrådet skal sige og mene når der skal fastlægges budget. 

Budgettet i år er en vanskelig affære. I mange måneder har vi været klar over, at der i år skal spares på både service- (drift-) og anlægsbudgettet for at vi kan få et budget i balance. Husk på, at disse budgetter kører hver for sig. Driftsbudgettet omfatter udgifter til omsorg, ældrepleje og lignende, mens anlægsbudgettet har med byggerier og i det hele taget anlæg at gøre, som vi ønsker at sætte i gang. Midler kan ikke overføres fra det ene budget til det andet. Ekstra besparelser på anlæg, kan ikke overføres til service eller omvendt.

Som tidligere år har økonomichef Michael Christensen indvilliget i at fortælle vores medlemmer, hvordan det står til med økonomien i Helsingør Kommune, hvilken begrænsninger regeringen har lagt, og kommunens muligheder for at få et budget i balance.

Dernæst vil Claus Christoffersen fortælle om, hvad vores balance kan indeholde, og hvad man kan forvente i den kommende proces.

Derefter debat og spørgsmål fra salen. Det er vigtigt, at vi som medlemmer deltager i processen.