tirsdag 26.4. kl 19:30 i Laden, på Vapnagård, Hovmarken 8

Bedre ældrepleje i Helsingør - hvordan får vi det?

Socialdemokratiet indbyder til offentligt debatmøde om ældreplejen i Helsingør tirsdag 26.4. kl 19:30 i Laden, på Vapnagård, Hovmarken 8, 3000 Helsingør

Indledning fra FOA og lokale synsvinkler fra Seniorrådet, Ældresagen, Faglige Seniorer og Byrådet.

Ældre medborgere i Helsingør der har ret til hjælp i eget hjem eller på plejehjem, oplever alt for ofte at der hele tiden er nye medarbejdere og for ringe service.

Kommunen har svært at skaffe kvalificerede medarbejdere og holde fast på dem. Det giver problemer med økonomien.

Hvordan kan det gøres bedre?

Torben Klitmøller Hollmann, Formand for Social- og sundhedssektoren FOA indleder og lægger op til debat.

Derefter kommer der kommentarer og spørgsmål for at sammenholde hans tanker med de konkrete forhold, udfordringer, muligheder i Helsingør.

  • Jørgen Busch, Seniorrådet i Helsingør
  • Lene Lindberg, Faglige Seniorer Helsingør
  • Harun Avdal, medlem af Helsingør Byråds Omsorgs- og Sundhedsudvalg for Socialdemokratiet

Mød frem, lyt og giv dine holdninger til kende.