onsdag d. 7. juni kl. 17.00 til 18.00 Grønnehavevej 5, Helsingør

Demonstration - Vis lejerne på Grønnehavevej din støtte!

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF i Helsingør afholder fælles demonstration onsdag d. 7. juni kl. 17.00 til 18.00

Bekæmp boligspekulanterne:

Vis lejerne på Grønnehavevej din støtte!

Demonstration på Grønnehavevej onsdag d. 7. juni kl. 17 til 18.

Når boligsager som den om lejerchikanen på det gamle Sømandshjem på Grønnehavevej kan foregå i lang tid, er lovgivningen utilstrækkelig og uklar.

Det er fuldstændigt uhørt, at et investeringsfirma, DBO, i perioder kan undlade at betale regninger til gas, vand og el for at tvinge de

resterende lejere ud af ejendommen.

Motivet er, at der er guld at hente for spekulanterne i at smide gamle lejere ud, modernisere ejendommen og hente nye lejere ind på helt andre vilkår.

By-, Plan- og Trafikudvalget har derfor besluttet, at der kun kan renoveres og bygges om, hvis det kan dokumenteres, at lejerne er flyttet frivilligt.

De ramte lejere, i Helsingør og i andre byer, har således retten på deres side.

Men det løser ikke problemet. Såfremt de sidste lejere ikke længere orker at kæmpe mod chikanen, er man lige vidt.

Det fremgår bl.a. af DR, at bagmændene er kendinge fra finanskrisen i 2007, hvor en snes spekulanter fik 16 banker til at krakke og 36 banker overtaget af stærkere banker med et tab på +100 mia. kr. og flere tusinde afskediget. Det er en lang historie, men nøgleordene var udspekuleret grådighed i mange led og manglende lovgivning.

Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF ønsker at give byens borgere mulighed for at vise de resterende lejere på Grønnehavevej vores støtte og afsky overfor rendyrket boligspekulation.

Vi opfordrer Helsingør Byråd til at føre kravet om effektiv lovgivning mod boligspekulation videre til Folketinget.

Ved demonstrationen vil der være musik og taler.

Vel mødt på Grønnehavevej 5 på onsdag d. 7. juni kl. 17 til 18.

Venlig hilsen

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Helsingør

Claus Christoffersen, Bente Borg Donkin, Jørgen Bodilsen