tirsdag 22. februar kl 19, Smedenes hus, Starndgade 46

Nytårskur og Medlems café: Danmark kan mere!

Invitation til alle medlemmer i Helsingør Kreds

NYTÅRSKUR OG MEDLEMS CAFÉ

Tirsdag den 22. februar 2022 kl 19

Smedenes Hus Strandgade 46 3000 Helsingør

Folketingsmedlem Henrik Møller lægger op til debat om regeringens udspil: Danmark kan mere*

Kredsen og Byrådsgruppen siger tak for indsatsen i Valgkampen og byder på et glas bobler.

 

I Helsingør Kreds genoptager vi den gode ide med at holde månedlige cafémøder for alle medlemmer. Formålet med Caféen er; at øge medlemmernes indflydelse, at styrke fællesskabet, at debattere både lokale og nationale spørgsmål, at blive informeret og oplyst, at møde ligesindede, at opleve at vi er en del af en bevægelse, at vi har fokus på kulturelle og sociale aktiviteter, at mødes med vore socialdemokratiske medlemmer af byråd og folketing.

Vores ambition er, at Caféen er mere end et sted, hvor vi kun mødes og debatterer politik, bliver oplyst eller undervist, men at Caféen også er et fællesskab, som vi har lyst til at deltage i, fordi vi møder mennesker med holdninger og også bliver underholdt med sang, musik, historie, kunst og kultur.

Vi planlægger med et månedligt møde (undtagen i juli og august måneder). Caféen forsøges planlagt på forskellige ugedage, så alle har mulighed for at deltage. Vi forsøger også at afholde Cafémøder på forskellige lokaliteter rundt om i Kredsen. Du er velkommen til at invitere en ven, som ikke er medlem af socialdemokratiet med til vores Cafémøder.

Caféen giver lidt at spise og drikke.

Med venlig hilsen

Socialdemokratiet i Helsingør Kreds

*Regeringen ønsker at engagere så mange som muligt i visionen for Danmark om 10 år. Jo flere, der er med til at forme vores fælles fremtid, des bedre bliver den.

Vi er klar til at se på gamle problemer med nye øjne, gøre op med dogmer og styrke vores samfundsmodel og økonomi.

Danmark kan mere. Vi skal være: Grønnere, rigere, dygtigere, flittigere, ansvarligere, sikrere, retfærdigere, varmere, stærkere og friere! 10 fremskridt til debat!

Læs mere her: 

https://www.regeringen.dk/media/10608/danmark_kan_mere-final-a.pdf

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-i-danmark-skal-vaere-rigere-groennere-og-dygtigere/