Torsdag 16/6 kl 19:30 på Konventum

Nærhed i velfærden - hvordan får vi det?

Socialdemokratiet ønsker at reformere den offentlige service så vi får øget kvalitet og lige muligheder i velfærden. Vi ønsker at give mere plads til ledere og medarbejderes nærvær, faglighed og dømmekraft. Vi ønsker mere rum for ledelse lokalt. Vi ønsker at beslutninger om, hvordan en opgave løses, bliver truffet så nært borgeren som muligt. Vi ønsker at politik skal fokusere mere på at sætte klare mål fremfor at detailstyre processer.

Men hvordan gør man så lige det?

Det skal diskuteres i hele partiet op til Socialdemokratiets årsmøde i september.

Hovedbestyrelsen har fået udarbejdet et forslag. Medlemmerne skal diskutere det over hele landet og komme med ændringsforslag.

Indleder bliver Jan Ankler. Han har været med til at skrive udspillet og har de sidste mange år været formand for Socialdemokratiet i Hovedstadsregionen.

Du kan læse oplægget ved klikke på den røde blok nedenfor - det er kun på 6 sider.