Tirsdag 15. marts kl 19:00 Borgernes Hus Ålsgårde

Generalforsamling Partiforeningen Nordkysten

Indkaldelse til Generalforsamling den 15. marts 2022 kl 19.00 i

Borgernes Hus Apperupvej 22. 3140 Ålsgårde

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

  • Valg af referent

  • Godkendelse af dagsorden

  • Beretning v/formanden Henrik Frandsen

  • Regnskab v/kasserer Erik Rasmussen

  • Indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, revision og kongresdeltager

  • Politisk orientering ved Folketinget Henrik Møller, Byråd Claus Christoffersen

  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 4 dage forud for generalforsamlingen være formanden i hænde, mailadressen er niels-henrik.fr@outlook.dk

Der vil være et lettere traktement fra kl. 18.30

På bestyrelsens vegne

Den 22 februar 2022

Henrik Frandsen