19. oktober Toldkammeret kl. 19   

Senioregnede boliger

Claus Christoffersen repræsenterer Socialdemokratiet ved et debatmøde arrangeret af Stad/Egn